Ullern Idrettsforening

Ullern Idrettsforening

Ullern IF søker driftsleder til Ullern idrettspark

Postet av Ullern Idrettsforening den 13. Sep 2021

Foto: Akersposten

Ullern IF søker nå en driftsleder til Ullern idrettspark. Vedkommende som innehar stillingen rapporterer til styreleder i Ullern IF og har det overordnede ansvaret for at anlegget fungerer tilfredsstillende. Arbeidsoppgavene er dermed både av praktisk og administrativ karakter og vil variere innenfor et vidt spekter; Som fra å påse at renhold blir utført slik det skal til oppfølging av tilsynsvakter og kommunikasjon med Oslo kommune om feil og mangler ved anlegget. Noen av oppgavene krever tilstedeværelse utenom normalarbeidstid.

Vi ønsker oss en entusiastisk, foroverlent, praktisk og fleksibel person som kommuniserer godt med brukere og eiere av anlegget. Førerkort klasse B og egen bil til disposisjon er en fordel.

I første omgang vil vi ansette i 50% i ett-årig engasjement, med mulighet for både fast ansettelse og utvidelse av stillingsprosent etterhvert. Konkurransedyktig lønn. 

Søknad sendes til Ullern IFs styreleder og leder i driftsstyret på e-post leder@ullern.no og drift@ullern.no så raskt som mulig. Søknadene blir behandlet fortløpende. Alle søknader blir behandlet konfidensielt.

Ullern Idrettsforening i Ullern bydel i Oslo  er et idrettslag med over 2000 medlemmer og består av undergrupper for bandy, basketball, fotball og håndball. I 2020 ble det på idrettsparken åpnet en flerbrukshall, i tillegg til allerede eksisterende fotballbaner, bandybane, teknisk bygg med kontor og møterom samt et klubbhus med garderober. Ullern idrettspark eies av Oslo kommune og driftes av Ullern IF.


0 Kommentar

Medlemskap og avgift (kontingent) 2021

Postet av Ullern Idrettsforening den 26. Mai 2021

Betalingsinformasjon er nå sendt ut til alle medlemmer i Ullern IF på e-post (avsender klubb@ullern.no).

Medlemskapet i Ullern IF er inngangsdøren for å kunne delta i aktiviteter i idrettslaget. Man regnes som medlem etter å ha betalt medlemskontingent, og medlemsskapet følger kalenderår gjeldende fra 1.januar til 31.desember. Kontingent betales til Hovedlaget etter mottatt betalingskrav. Når kontingenten er betalt, er man medlem i Ullern IF.

Forsikret ved å betale medlemsavgift (kontingent).

Alle barn som er medlem av Ullern IF (medlem er man når kontingent er betalt) og deltar i organisert aktivitet i klubbens regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år.

For mer informasjon om hvem forsikringen gjelder, og hva den omfatter kan du lese her

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/

Er du ungdom 13 år og eldre så betaler du lisensforsikring i din idrett. Lisensforsikringen gjelder ikke hvis du ikke har betalt medlemsavgiften (kontingenten) til Ullern IF.

 

Med vennlig hilsen

 

Ullern idrettsforening


0 Kommentar

Årsmøtet 2021

Postet av Ullern Idrettsforening den 4. Mar 2021

Årsmøtet holdes tirsdag 23. mars kl. 19.00. Denne gangen digitalt, på Teams.

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og møtedeltakere, valg av ordstyrer og referent, valg av to personer til å underskrive protokollen

2. Årsberetning 2020

3. Regnskap 2020

4. Kontrollkomiteens beretning

5. Ev. innkomne forslag

6. Fastsettelse budsjett 2021.

7. Engasjere statsautorisert revisor

8. Valg 

Evt. forslag som ønskes fremmet for årsmøtet må oversendes skriftlig pr. e-post til oddveighelland@gmail.com innen 12. mars 2021.

Påmelding skjer ved å sende e-post til oddveighelland@gmail.com med beskjed om at man ønsker å være med. Link til møtet sendes deltagerne på oppgitt e-post adresse før årsmøtet.


0 Kommentar

Nytt styre + heder og ære på årsmøtet

Postet av Ullern Idrettsforening den 11. Jun 2020

På Ullern IF årsmøte 10. juni 2020 ble Erling Krohn tildelt æresmedlemskap i foreningen, samt at avgående ledelse også ble takket av med blomster.

Erling Krohn har vært i Ullern hele sitt liv.  Han har vært utøver i mange idretter, har hatt mangeårig trenerrolle i flere av disse, og har også vært tillitsvalgt i foreningen i lang årrekke. Han er fortsatt leder kontrollutvalget i foreningen. Hele Ullern gratulerer Erling med utnevnelsen. 

Mangeårig leder av hovedstyret, Svein Storjord, ble takket av som leder, men uten at han forlater Ullern helt. Svein går inn som kasserer i driftsstyret for idrettsanlegget i Ullern idrettspark, hvor Svein har vært en pådriver for flerbrukshallen, som nå er tatt i bruk. 

Hederstegn tildeles Reidar Martinsen som gikk ut av tillitsverv i Ullern i 2019 etter mange års innsats for klubben. Reidar var ikke tilstede og vil få sin hedersbevisning senere.

I tillegg ble også Katinka Greve Leiner takket av idrettssekretær Hans Skageng, for sin innsats som nestleder.

Det nye hovedstyret i Ullern består av:

Christian Sydhagen, leder (ny)
Geir Talgø, nestleder (ny)
Tore Jørgen Rye, kasserer (gjenvalg)
Oddveig Helland, styremedlem (gjenvalg)
Benedicte Hallingstad, styremedlem (gjenvalg)

Nils-Einar Eliassen, leder fotballgruppa (ny)
Tore Kvam, leder basketgruppa (gjenvalg)
Stine Røisland, leder håndballgruppa (gjenvalg)
Sverre Gaasrud, leder bandygruppa (gjenvalg).


0 Kommentar

Støtte fra Sparebankstiftelsen

Postet av Ullern Idrettsforening den 11. Mai 2020

Ullern har fått støtte på 175.000 kr fra Sparebankstiftelsen til innkjøp av utstyr i vårt nye styrkerom i Ullern Flerbrukshall.

Ullern håndball ved Kristi Hegna Eggen var ansvarlig for søknaden på Ullerns vegne. All honnør for god jobb som resulterte i at Ullern fikk en av de største tildelingene fra stiftelsen i vår del av byen.  Dette sikrer at vi får utstyrt styrkerommet med det utstyret som står på ønskelisten fra alle de fire sportslige lederne i Ullern IF, sier sportslig leder Vigdis Holmeset i Ullern håndball.  

Nå går det heldigvis mot en forsiktig åpning av hallen for trening ila. denne uken, møterom kan snart tas i bruk, og forhåpentligvis kan styrkerommet etter hvert også tas i bruk. Når det blir lov vil det også være fullt utstyrt.

Du kan lese hele artikkelen i Akersposten her.


0 Kommentar

Powered by: Bloc