Hva er Ullernakademiet (FFO)?

Ullernakademiet (FFO) - er en fotballfritidsordning til alle fotballglade barn fra 6 til 11 år. Tilbudet er for de som ønsker å ha mer aktivitet enn de allerede har på lagene sine. På treningene kommer barn fra forskjellige skoler og samles til trening på sitt årskull i "Aks-tiden" - tidsrommet rett etter skolen. Det er åpent for alle som ønsker å delta.

Vi ønsker å gi hvert enkelt barn gode opplevelser og glede av alle våre økter. For å oppnå dette etterstreber vi at alle skal oppleve trygghet og mestring hver gang de møter opp. Selv om barna samles på tvers av skoler legger vi til rette for at barna skal trene med venner. Samtidig tilpasses grupper og treningsinnhold for at barna skal få en hensiktsmessig blanding av mestring og utfordring. Det er en forutsetning for å utvikle seg som fotballspiller! På lang sikt dannes nye vennskap på tvers av skoler og tidligere venner. Dette gir en trygg overgang den dagen årskullets lag samles til ett ved overgangen til JG12 år.

Trenerne på FFO/Akademiet har en stamme bestående av trenere med lengre utdanning og lang fartstid i klubben. Denne kontinuiteten er sjelden i norske klubber og har gitt oss gode forutsetninger for å utvikle Ullern FFO/Ullernakademiet i riktig retning. I tillegg er det nyere Ullerntrenere og utvalgte Ullernspillere som arbeider med barna. Hvert årskull har en kullansvarlig som står for koordinering av hver trening, og følger opp alle trenerne.

FFO-laget/Akademilaget er et tilbud på hvert alderstrinn fra JG8 år som i hovedsak gir mulighet til kamper i regi av FFO/Akademiet. Vi samarbeider med flere av våre naboklubber om å skape dette kamptilbudet. 


Gutter 8 år (G2016 i 2023-24)


Kontaktperson
Runar Storli Mathiassen
Mail: runarmathiassen@hotmail.com
Tlf: 938 38 601

For sommerhalvåret april-oktober gjelder følgende praktiske informasjon: 


Treninger

Treninger er tirsdag og torsdag kl 1445 til ca 1625 slavisk etter skoleruta. Kl 1615 skal det ryddes og være samling i gruppa før man går hjem. Trenere tar seg av barna til alle er hentet.

Keepertrening for alle som ønsker er fredager kl 15 til ca 1610 ute på Ullernbanen

Vi tilbyr følging fra skolene tirsdag og torsdag. Se nederst for mer informasjon.

Forfall til treninger meldes ved å huke av "ikke deltar" på økteventet i Hoopit.

Akademilaget

Dette er et kamptilbud som gir mulighet for deltagelse i Akademiligaen og eventuelt andre kampaktiviter vi arrangerer i den aktuelle perioden. 

Akademiligaen er et samarbeid mellom 7 klubber (ØHIL, Snarøya, Ready, Røa, Lyn, Holmen og Ullern) om å skape et kamptilbud for spillerne i de respektive klubbers akademitilbud.

På G8 arrangerer klubbene på omgang turneringsspill i 5erfotball. Alle klubbene deler inn spillergruppene sine til hver runde med hensyn til mestringsnivåer, og melder så lagene sine på standardiserte nivåer. Det er mål om å skape både jevne kamper og jevnbyrdige med- og motspillere for alle barna som deltar. Hvert lag spiller minst 3 kamper a 25 minutter hver turnering. Kampene legges så kompakt som mulig med utgangspunkt i 35 min mellom hver av lagets normalt sett 3 kamper.

For denne perioden er det Akademiligarunder
- 16.06. hos ØHIL
- 25.08. hos Ready
- 13.10. hos Snarøya
Kamper vil være innenfor tidsrom 0900-1200.

Det kan komme kampaktiviteter i tillegg til disse.

Påmelding og betaling

For å delta må du være i Hoopitgruppe for Ullernakademiet 2016: https://app.hoopit.io/join/ullern-idrettsforening-559062/open/ullernakademiet-ffo-853841 som også er kommunikasjonskanalen vi vil benytte. Husk at det er barnet som skal ligge i gruppa. 

Barn som går på Bjørnsletta Skole har tilbudet inkludert i sin aktivitetsskole frem til sommerferien. De betaler således halve priser for perioden.

Deltagelse på treningene tirsdag og torsdag har for perioden kostnad kr 5000,-
Det er også mulig å melde seg på én av dagene til kr 3000,-

Dersom man også deltar på Akademilagstilbudet blir totalkostnaden:
- inkludert begge treninger: 5500,-
- inkludert 1 ukentlig trening: 3700,-

Keepertreningen fredager har kostnad 2000,-
Dersom du allerede er påmeldt begge de ordinære treningene er dette tilbudet inkludert.
Det er egen keepergruppe i Hoopit, der man registrerer seg til hver trening: https://app.hoopit.io/join/ullern-idrettsforening-559062/open/keepertrening-akaffo-919830

Ved alle betalinger tilkommer et gebyr til Hoopit for medlems- og betalingssystemet.

Økonomi skal aldri være en ekskluderende faktor fra et treningstilbud i Ullern Fotball. Ved behov, ta kontakt med kontaktperson eller magne@ullern.no /47265966 for å avtale en ordning her.

Etter avtale per e-post er man velkommen til å prøve ut treningen før man melder på.
Det er alltid mulig å bli med underveis i perioden.Følging fra skolene

På tirsdager og torsdager tilbyr vi 1. og 2.klassingene følging fra Bestum-, Lilleaker-, Bjørnsletta- og Lysejordet Skole ved skoleslutt. Barna pakker tingene sine etter siste time og gjør seg klar ved Aks utkryss. Vi spiser matpakker ved ankomst på Ullernbanen.

Foresatte må selv ha dialog med skolen om barnet skal være med eller ikke. Vi kan ikke ta ansvar for å lete etter barn som ikke er på plass når vi skal gå (selv om vi i stor grad gjør det for det...)

Fra Bjørnsletta følger Aks barna til (og, om ønskelig, fra) banen.