Betalingsinfo G2011 2023-sesongen

Alle:

- Grunnavgift: 3650,-. Denne betaler alle og gjelder for hele 2023-sesongen. Om man kun deltar en gang i uken i sommerperioden, er dette den eneste avgiften man betaler. Om man deltar utover dette gjelder følgende tilleggsbetalinger:


Tilleggsbetalinger vinter:

- Full pakke vinter: 5500 kr. Dette gjelder om man deltar på det meste av aktiviteten vi tilbyr i vinterperioden. 

- Full pakke redusert vinter: 3500 kr. Dette gjelder om man deltar på rundt to aktiviteter i uken i vinterperioden.

- Én trening i uken vinter: 1200 kr. Dette gjelder om man kun deltar en gang i uken i vinterperioden.


Tilleggsbetalinger sommer:

- Full pakke sommer: 5500 kr. Dette gjelder om man deltar på det meste av aktiviteten vi tilbyr i sommerperioden. 

- Full pakke redusert sommer: 3500 kr. Dette gjelder om man deltar på rundt to aktiviteter i uken i sommerperioden.


Betales inn til kontonr. 1594.22.78478. Merk med navn, årskull, hva betalingen gjelder, 2023.


Økonomi skal aldri være en ekskluderende faktor fra å delta på et tilbud man ønsker i Ullern Fotball. Ta kontakt med årskullansvarlig ved behov for en egen avtale.