Velkommen til fotballmoro for 2019-kullet på Ullern!

Hovedmålet med treningen er at hvert barn skal bli glad i å spille fotball, ha lyst til å komme tilbake på trening, få lyst til å spille enda mer, og bygge grunnlag for en varig glede av fotballen. Barna kommer til treningen med ulike personligheter, ulik modning og ulik erfarning med fotball/idrett. Vi ønsker at alle skal gå hjem med opplevelsen av å ha fått til noe bra. Treningen tilpasses derfor den enkeltes fysiske og mentale modning og fotballerfaring. I aktivitetene settes barna sammen både ut fra dette og barnas bekjentskaper fra barnehage eller nabolag. Det skal være trygt for alle, og for noen barn er det viktigere å få være sammen med visse venner enn det er for andre.

En viktig læring på våre treninger er å fungere i en gruppe.
Alle treninger starter og slutter med en rolig samling i gruppa. Der snakker vi ofte om grunnreglene vi har for å få en god trening sammen:
- Vi hører etter når noen snakker 
- Vi retter oss etter beskjedene fra trenerne
- Vi prøver så godt vi kan
I tillegg til forhåpentligvis kjente rammer fra hjem og barnehage for hvordan vi er mot hverandre.


Foreldrenes rolle på øktene:

Alle barn må ha en voksen med ansvar for seg tilstede ved treningen, så både barn og trenere har noen å henvende seg til ved behov. Dersom barnet ditt faller ut av treningen, oppfordrer vi deg til å involvere deg og forsøke å hjelpe barnet i gang. Barn som er litt utrygge de første treningene, kan ha behov for mor eller far med seg i aktiviteten. Det er helt i orden der det er mulig. Om du er usikker på om du kan/bør involvere deg i en situasjon, er som regel svaret ja. Trenerne er glade for den hjelp så ikke 1-2 barn krever hele hans oppmerksomhet. Spør dersom du er usikker.

MEN så lenge barnet deltar og fungerer i aktiviteten, skal ikke foreldre involvere seg i instruksjon, veiledning eller "heiing" av barnet. Det er krevende nok for trenerne å nå frem til barna med beskjeder og tilbakemeldinger, uten å kjempe med foreldrene om deres oppmerksomhet. 

For foreldre som kan se for seg å være med som trenere for barna gjennom barnefotballen, gir treningene nyttig input i både praktisk gjennomføring og metodikk. Det er velkomment med spørsmål knyttet til det som observeres.

Og et PS til dere: Dersom det viser seg at det ikke fungerer så godt for ditt barn å delta på organisert fotballtrening akkurat nå, betyr ikke det at det nødvendigvis er slik også om noen uker, måneder eller et år. Så ikke gi opp om de første forsøkene ikke ble braksuksessen vi håpet på!


For sommerhalvåret april-oktober 2024 gjelder følgende praktiske informasjon: 

Treninger er tirsdager og/eller torsdager kl 17-18 på Ullernbanen. Jenter og gutter trener sammen. Vi følger skoleruta og har treningsfri når det er skolefri

For å delta må du være i Hoopitgruppe Ullern Fotball 2019 https://app.hoopit.io/join/ullern-idrettsforening-559062/open/2019-696526, som også er kommunikasjonskanalen vi vil benytte.

Kostnad for perioden er kr 4500,- for begge øktene eller kr 2750,- for enten tirsdag eller torsdag.  

Ved alle betalinger tilkommer et gebyr til Hoopit for medlems- og betalingssystemet.

Økonomi skal aldri være en ekskluderende faktor fra et treningstilbud i Ullern Fotball. Ved behov, ta kontakt med kontaktperson eller magne@ullern.no /47265966 for å avtale en ordning her.

Etter avtale per e-post er man velkommen til å prøve ut treningen før man melder på.
Det er alltid mulig å bli med underveis i perioden. 

I tillegg har vi en facebookgruppe for alle jenter og gutter født 2019 som er interessert i å spille fotball hos oss: https://www.facebook.com/groups/1060602651195490


Kontaktperson:

Muslim Akil Razzaq
Mail: muslim.akil.razzaq@gmail.com
Tlf: 41649755