Tider for keepertrening vinter 2021/22:

Jr - J/G 2010: Keepertrener deltar på lagsøkter. 

 J/G2011- 15: Fredager kl 15.00- 16.00. Enkelte går inn i spill med de gruppene de tilhører halvveis inn i økten, mens resterende fullfører hos keepertrenerne (Daniel og Mikkel). Deretter ryddes utstyr inn og vi avslutter med en samling hvor økten oppsummeres. 


For de yngste har vi en egen Spondgruppe hvor man får innkalling til treningene. Gruppekode: QCURQ


* merk at endringer kan forekomme på kort varsel så oppdater deg daglig.

 ** Fravær meldes seinest innen kl 12:00 samme dag.

**** Husk at det alltid er samling etter at alt utstyret er samlet inn!