Mandag til onsdag i høstferien tilbyr vi alltid fotballmoro på Ullernbanen for alle barn 6-12 år! Vi kombinerer et topp sportslig opplegg ledet av klubbens sentrale trenere kombinert med mye sosialt og moro. I hvert årskulls spondgruppe ligger tilbudet som arrangement. Påmelding skjer gjennom å trykke "deltar", og betaling gjøres direkte til konto 1594.22.78478. Merk betalingen med navn, årskull og Høstball. Pris for 3 dager er 1200. For deltagelse enkeltdager betales kr 500 per dag.

Dagsplanen ser normalt slik ut:

0800-0900: Mulighet for tilsyn
0900-1030: Trening
1030-1100: Pause. Ofte vil barna spise litt her...
1100-1200: Lek/konkurranser (de yngste spiser matpakke samlet 1145 for å sikre at disse husker å spise)
1200-1300: Åpen kiosk med kun sunne alternativer (YT kakao, smoothie, YT-bar til 30 kr. Nøttemiks til 20 kr)
1300-1500: Trening inkludert minicup
1500-1600: Mulighet for tilsyn

Spillere fra andre klubber...

...ønskes velkommen med skriftlig godkjenning fra spillerens klubb. Ta kontakt med Magne Aarvik på magne@ullern.no eller 47265966 for å bli lagt inn i spondarrangement for uka.