ULLERNFONDET - ingen skal stå på sidelinjen


Økonomi skal aldri være en ekskluderende faktor for å kunne delta i Ullern fotball. Nå etableres Ullernfondet for å sørge for at ingen barn, unge eller voksne blir stående på sidelinjen.


Ullern består av ca 1400 fotballspillere fra 3 år til veteran. Det er styrevedtatt at økonomi aldri skal være en ekskluderende faktor for noen av disse sin deltagelse i et treningstilbud.

Dette er et vedtak som er krevende å gjennomføre. I 2022 ble det fritatt avgifter for drøyt 350 000. Cuper/reiser er da ikke med i beregningen.

For å sikre at ingen barn, unge eller voksne skal stå på sidelinjen etablerer vi nå Ullernfondet. 

Har du behov for støtte fra fondet til avgift eller aktiviteter? 

Ta kontakt med din hovedansvarlige trener/lagleder eller Sportslig Leder, Magne Aarvik, på magne@ullern.no / 47265966. 

Systemet er tillitsbasert.

Ønsker du eller din bedrift å bidra til fondet?

Kontakt Sportslig Leder, Magne Aarvik, på magne@ullern.no / 47265966. Ingen bidrag er for små eller for store! Du velger selv anonymitet eller synlighet.


Fondets bidragsytere: