Jentene og guttene har hver sine lag, og har utgangspunkt i ett lag for hver av de lokale barneskolene. Der det er hensiktsmessig slår vi sammen to eller flere skoler. Uansett hvilken skole man går på, er selvsagt alle velkommen hos oss!

Foreldrene står selv for driften av lagene som lagledere, trenere, m.m. innenfor rammene som settes av klubben. Lagene trener 1 ettermiddag i uka, deltar i seriespill og er med på diverse cuper gjennom året.. Avgiften for deltagelse er Ullern Fotballs grunnavgift på kr 2700, pluss Ullern IFs medlemsavgift på kr 750 for første familiemedlem og 250 for de neste).

For å bli med, ta kontakt med magne@ullern.no, så setter han deg i kontakt med lagledere for ditt aktuelle lag.

Se menypunkt "Akademi (FFO)" for tilbud ledet av ansatte trenere. Denne aktiviteten kommer eventuelt i tillegg.