Hva er Akademiet (FFO)?

Ullernakademiet - eller Ullern Fotballfritidsordning (FFO) - er et treningstilbud til alle fotballglade barn fra 6 til 11 år. Tilbudet er for de som ønsker å ha mer aktivitet enn de allerede har på lagene sine. På treningene kommer barn fra forskjellige skoler og samles til trening på sitt årskull i "Aks-tiden" - tidsrommet rett etter skolen. Det er åpent for alle som ønsker å delta.

Vi ønsker å gi hvert enkelt barn gode opplevelser og glede av alle våre økter. For å oppnå dette etterstreber vi at alle skal oppleve trygghet og mestring hver gang de møter opp. Selv om barna samles på tvers av skoler legger vi til rette for at barna skal trene med venner. Samtidig tilpasses grupper og treningsinnhold for at barna skal få en hensiktsmessig blanding av mestring og utfordring. Det er en forutsetning for å utvikle seg som fotballspiller! På lang sikt dannes nye vennskap på tvers av skoler og tidligere venner. Dette gir en trygg overgang den dagen årskullets lag samles til ett ved overgangen til JG12 år.

Trenerne på Akademiet/FFO har en stamme bestående av trenere med lengre utdanning og lang fartstid i klubben. Denne kontinuiteten er sjelden i norske klubber og har gitt oss gode forutsetninger for å utvikle Ullernakademiet/FFO i riktig retning. I tillegg er det nyere Ullerntrenere og utvalgte Ullernspillere som arbeider med barna. Hvert årskull har en kullansvarlig som står for koordinering av hver trening, og følger opp alle trenerne.

Akademilaget/FFO-laget er et tilbud på hvert alderstrinn fra JG8 år som i hovedsak gir mulighet til kamper i regi av Akademiet/FFO. Vi samarbeider med flere av våre naboklubber om å skape dette kamptilbudet. Gutter 11 år (G2013 i 2023-24)


For sommerhalvåret april-oktober gjelder følgende praktiske informasjon: 


Kontaktperson:

Magne Aarvik / Nico Colucci
Mail: magne@ullern.no / nicocolu@gmail.com 
Tlf: 47265966 / 46110139


Treninger

Treninger er mandag og onsdag kl 1500 til ca 1640 slavisk etter skoleruta. Kl 1630 skal det ryddes og være samling i gruppa før man går hjem.

De som deltar på Akademilaget (se under) og begge de ordinære treningene, kan også møte på en ekstra trening fredager til samme tid. Dersom du er forhindret fra å delta mandag/onsdag pga andre aktiviteter, er du velkommen til å ha fredag som din økt nr 2.

Keepertrening for alle som ønsker er fredager kl 15 til ca 1610 ute på Ullernbanen

Forfall til treninger meldes ved å huke av "ikke deltar" på økteventet i Hoopit.


Akademilaget 

Dette er et tilbud som, i tillegg til fredagsøkta, gir mulighet for deltagelse i kampaktiviter i den aktuelle perioden. 

For perioden har vi meldt to 9erlag i seriespill med 2012 - ett år opp. Lagene er meldt på ulikt nivå og vil sånn sett gi alle spillere som ønsker dette tilbudet en god arena for både mestring og utfordring. Seriespillet til 12-åringene har, til forskjell for de yngre årstrinnene, utgangspunkt i at klubbene stiller med kamptropper der modning og ferdigheter er hensyntatt i inndelingen. Påmeldingen av "skolelag" og dette ekstratilbudet i seriespillet er gjort i samråd og vil koordineres gjennom sesongen. Ingen spillere kan velge kun å delta for Akademilaget.

Vi arrangerer 9ercup på Ullernbanen, der alle som velger Akademiliagstilbudet blir med, søndag 15. september (https://ullern9ercup.cups.nu/)

Det kan komme sporadiske kamp- og cupaktiviteter i tillegg til disse.


Påmelding og betaling

For å delta må du være i Hoopitgruppe for Ullernakademiet G2013: https://app.hoopit.io/join/ullern-idrettsforening-559062/open/ullernakademiet-g2013-881077 som også er kommunikasjonskanalen vi vil benytte. Husk at det er barnet som skal ligge i gruppa. 

Deltagelse på treningene mandag og onsdag har for perioden kostnad kr 5000,-
Det er også mulig å melde seg på én av dagene til kr 3000,-

Dersom man også deltar på Akademilagstilbudet blir totalkostnaden:
- inkludert begge treninger: 6000,- (gir da også mulighet for deltagelse fredager)
- inkludert 1 ukentlig trening: 4200,-

Keepertreningen fredager har kostnad 2000,-
Dersom du allerede er påmeldt begge de ordinære treningene er dette tilbudet inkludert.
Det er egen keepergruppe i Hoopit, der man registrerer seg til hver trening: https://app.hoopit.io/join/ullern-idrettsforening-559062/open/keepertrening-akaffo-919830

Ved alle betalinger tilkommer et gebyr til Hoopit for medlems- og betalingssystemet.

Økonomi skal aldri være en ekskluderende faktor fra et treningstilbud i Ullern Fotball. Ved behov, ta kontakt med kontaktperson eller magne@ullern.no /47265966 for å avtale en ordning her.

Etter avtale per e-post er man velkommen til å prøve ut treningen før man melder på.
Det er alltid mulig å bli med underveis i perioden.