26.september 2014 ble det vedtatt at idrettstilbud til barn under 12 år i tidsrommet mellom skoleslutt og 1700 gir rett til foreldrefradrag på linje med aktivitetsskolen/SFO innenfor beløpsgrense på kr 25000 for ett barn og kr 15000 for hvert ekstra barn, jf skatteloven § 6-48.

Mer informasjon finner du her og du kan selv fylle ut beløpene i selvangivelsen.

Fradragsretten gjelder bare for deltakelse på det ordinære Akademiet som pågår gjennom hele skoleåret  ( gjelder ikke for tidsbegrensete arrangementer som f.eks. fotballskoler).