Ferieoversikt  2023/2024

Her er oversikten over treningsdager ut 2022, samt feriedager for G2008 for sesongen 2023/2024.
Tilpasninger og justeringer er det ofte behov for å gjøre etter hvert, og det vil alltid være ukeplanen som er gjeldende.

Utgangspunkt for ferier TG1:


Utgangspunkt for ferier TG2:


Cuper/aktiviteter 2023/2024

Under er et utkast for hendelser som kommer fortløpende. Denne planen vil også endres fortløpende. 

Kampdager sesong 2024

Kampdager sesong 2024: 

Lag 1: kommer

Lag 2: kommer

Lag 3: Mandag

Lag 4: Mandag

Treningsdager januar/februar 2024 (kommer)