Informasjon

Vår G2011-gjeng består av rundt 60 spillere som trener tre ganger i uken. I tillegg spiller vi kamper gjennom hele året og har også annen aktivitet som ekstra økter, futsal og sosiale arrangementer.

Ønsker du å spille sammen med oss?

Ta kontakt med årskullansvarlig: 

Marius Hovdenak Sandberg

mariussandberg@outlook.com 

48351582