Hans U. Skageng

Administrativ leder

Telefon nr: 40 24 56 22

E-post: fotball@ullern.no / hans@ullern.no 

Tage Hoseth

Daglig leder

Telefon nr: 911 52 541

E-post: tage@ullern.no