Hva koster det?

Her får du en oversikt over hva det koster å drive aktiv fotball i Ullern Idrettsforening. Vi vil også presisere at ingen barn, unge eller voksne skal være ekskludert fra et treningstilbud de ønsker grunnet økonomi. For rabatterte løsninger eller betalingsfritak, ber vi om at det tas kontakt med sportslig leder på magne@ullern.no eller +47 47 26 59 66.

Fra 6 år er man nødt til å være medlem av Ullern IF. Kontingenten koster kr 700 per år for enkeltmedlemsskap (200 for 6-åringer og yngre), og kr 200 for hvert familiemedlem deretter).

0-4 år
Aktiviteten (søndager kl 1030) er gratis

5-6 år
Det er mulig å melde seg på organiserte treninger. Disse koster 2750/4500 i halvåret for 1/2 ganger i uka. Se menypunkter for årskullene under "Alderstrinn" for detaljer.
Annen aktivitet er fremdeles gratis, med unntak av påmelding man evt gjør i cuper.

Jenter 7-11 år
For deltagelse på lag betales en grunnavgift på kr 2600-3800.**
Det er også mulig å melde seg på ulike tilbud på FFO/Ullernakademiet. Opplegget varierer på de ulike alderstrinnene. Informasjon i hvert kulls informasjonsgrupper. Kontaktperson på hvert kull ligger på kullets informasjonsside under "Alderstrinn" her på nettsiden. 

Gutter 7-11 år
For deltagelse på lag betales en grunnavgift på kr 2600*
Det er også mulig å melde seg på ulike tilbud på FFO/Ullernakademiet. Se menypunkter for aktuelle alderstrinn under Barnefotball for detaljer. Det mest omfattende tilbudet man kan velge koster fra 5000 kr til 5500 kr x 2.

Gutter 12-14 år
Grunnavgift på kr 3650/3750 for alle spillere. Tilleggsbetalinger er:
1 trening i uka gjennom vinteren og lite kampaktivitet: kr 1200
Full pakke: kr 5500 x 2
Full pakke, men kun mulighet for maksimalt 2 aktiviteter per uke 1.11.-31.3. på grunn av andre idretter: kr 3500 (altså redusert fra 5500 den perioden) 

Jenter 12-19 år
Grunnavgift 3650/3750 faktureres alle spillere. Tilleggsbetalinger er:
Satsningstilbud: 4000 x 2
Justerte mellomalternativer

Gutter 14-16 år
Grunnavgift på kr 3750 for alle spillere. Tilleggsbetalinger er:
Breddetilbud gjennom vinteren: kr 1200
TG2: kr 4000 x 2
TG1: kr 7000 x 2

Gutter 17 år
Grunnavgift 3750 faktureres alle spillere i tillegg til 3500 per halvår.
Justerte mellomalternativer

Jr herrer (G19 år - kun 1 treningsgruppe)
Grunnavgift på kr 3750 + 7000x2 for alle spillerne


NB: For 2024 innføres et nytt medlemssystem der et transaksjonsgebyr vil tilkomme alle betalinger.


*For alle spillere i klubben ligger en grunnavgift som ikke er knyttet til trenerkostnaden. Denne grunnavgiften går til klubbens øvrige kostnader knyttet til aktiviteten. Noen av disse er:
- Banevedlikehold (rensking granulat, etterfylling, etc)
- Vedlikehold og drift anlegg
- Utstyr (mål, nett, baller, hatter, vester, egentreningsutstyr som ballvegger, etc)
- Administrasjon av klubben
- Sportslig ledelse av klubben
- Drakter
- Seriepåmelding
- Undervarme
- Brøyting og slodding vinter


**Jentenes grunnavgift 10-11 år er høyere enn guttenes fordi de har ansatte trenere som hovedansvarlig for laget. Akademi/ekstratreninger har derimot en lavere kostnad for disse jentene.