Deling av bilder og video i Ullern Fotball


Du kan lese om Norges Idrettsforbund sine retningslinjer for deling av bilder her: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/arkiv/hvilke-regler-gjelder-for-publisering-av-bilder-og-video-av-barn/


I Ullern har vi en tredelt bruk av bilder og video:

- På vår hovedbane er det fastmontert kamera fra Spiideo som benyttes i vårt arbeid med utvikling av spillere og lag, i tillegg til Amedia sin overføring av kampene til vårt A-lag herrer. Kameraet gjør opptak av hele banen i det en av våre trenere setter i gang et opptak. Kameraet er slik at det ikke er mulig å gjenkjenne ansikter når det zoomes inn. Alle videoopptak slettes inn 30 dager. Det er kun klubbens ansatte trenere som har tilgang til videoene. Dersom du skal besøke Ullernbanen som gjestende lag og vil reservere deg mot denne filmingen, ta kontakt med det aktuelle Ullernlagets lagledelse. Du finner oversikt over alle våre lag med registrerte kontaktpersoner her: https://www.fotball.no/fotballdata/klubb/lag/?fiksId=220

- Bilder og videoer fra lagenes ulike aktiviteter deles i lagenes/årskullenes interne kommunikasjonskanaler (facebook, spond, instagram) for å skape interesse og engasjement rundt lagets aktiviteter.

- Bilder og videoer fra klubbens aktiviteter deles i klubbens felles kommunikasjonskanaler (wwww.ullernfotball.no, facebook, instagram) for å skape interesse og engasjement rundt våre aktiviteter.


For å sikre at alle medlemmer gjør en aktiv godkjenning eller får reservert seg mot deling, benytter vi en spørreundersøkelse i alle våre lags respektive spondgrupper.