Ullern Stjernene Jenter 2013

Legg deg inn i Spondgruppe for å bli med på laget! Gruppekode er YGWSQ eller du følger link https://group.spond.com/YGWSQ. Husk at det er barnet som skal legges inn. 

Kontakt hovedansvarlig trener Ole Aakerøy på oleaakeroy@hotmail.com eller 47652761