Under følger en grov plan for sesongen 2022 (og etter hvert 2023). Mer detaljert info om kamper, samlinger, cuper med mer vil dere finne i ukeplanen eller i egne infoskriv. Vennligst se over de datoene som nå ligger i aktivitetsplanen, og si ifra til oss så tidlig som mulig om det er noen datoer som krasjer med andre aktiviteter for deres spiller. Ta forbehold om endringer - og husk at det alltid er ukeplanen som er førende. 

Hovedaktiviteter for TG1 & TG2

Treningskamper TG1 (oppdateres fortløpende)

Skeid, Nordre Åsen, 25/3, 14:30

Sagene, Voldsløkka, 26/3, 19:00

Ferieoversikt TG1 og TG2

Påskeferie 2023: Frivillige økter. Info kommer.

Sommerferie: Uke 31 Norway Cup 30/7-5/8.

Så er det naturligvis sånn at det for enkelte er vanskelig eller umulig å følge dette av ulike grunner. Tidlig dialog så ordner det seg. 

Endringer kan forekomme underveis og oppdateres på siden der aktivitetsplanen ligger fast.