Guttekullene i Ullerns barnefotball er organisert med ett lag per offentlige skole i vårt primære nedslagsfelt: Bestum, Lilleaker, Bjørnsletta og Lysejordet. Barn på andre skoler velger det lag som passer dem best.

Foreldrene står selv for driften av lagene som lagledere, trenere, m.m. innenfor rammene som settes av klubben. Lagene trener 1 ettermiddag i uka, deltar i seriespill og er med på diverse cuper gjennom året. Avgiften for deltagelse er Ullern Fotballs grunnavgift på kr 2600, pluss Ullern IFs medlemsavgift på kr 350 (evt familiemedlemskap).

For å bli med, ta kontakt med magne@ullern.no så setter han deg i kontakt med lagledere for ditt aktuelle lag.

Se menypunkt "akademi" for tilbud ledet av ansatte trenere. Denne aktiviteten kommer i tillegg.