Betaling 2023

Hos oss skal det være et tilbud til alle og mulig for alle å delta så mye som man ønsker. Det er også det som er det styrende for hvordan vi organiserer vårt tilbud til barn og unge. Dette fører også til at kostnaden er ulik ut i fra hvor mye man er med på. Økonomi skal aldri være en ekskluderende faktor for hva og hvor mye man melder seg på, og vi oppfordrer alle som har et behov for det til å kontakte oss for å finne løsninger. 

I 2023 er tilbudet lagt opp slik for gutter 11 år (født 2012): 

Alle:
- Grunnavgift: 3650,-. Denne betaler alle og gjelder for hele 2023-sesongen. Om man kun deltar en gang i uken i sommerperioden, er dette den eneste avgiften man betaler. Om man deltar utover dette gjelder følgende tilleggsbetalinger:


Tilleggsbetalinger vinter:
- Full pakke vinter: 5500 kr. Dette gjelder om man deltar på det meste av aktiviteten vi tilbyr i vinterperioden.
- Full pakke redusert vinter: 3500 kr. Dette gjelder om man deltar på rundt to aktiviteter i uken i vinterperioden (feks 2 treninger eller 1 trening og en kamp) 
- Basis vinter: 1200 kr. Dette gjelder om man kun deltar en gang i uken i vinterperioden.


Tilleggsbetalinger sommer:
- Full pakke sommer: 5500 kr. Dette gjelder om man deltar på det meste av aktiviteten vi tilbyr i sommerperioden.
- Full pakke redusert sommer: 3500 kr. Dette gjelder om man deltar på rundt to aktiviteter i uken i sommerperioden.


Betales inn til kontonr. 1594.22.78478. Merk med navn, årskull, hva betalingen gjelder, 2023.


Økonomi skal aldri være en ekskluderende faktor fra å delta på et tilbud man ønsker i Ullern Fotball. Ta kontakt med årskullansvarlig ved behov for en egen avtale.