Velkommen til fotball for 2018-kullet!


Sommerhalvåret barna begynner på skolen innebærer en litt annerledes organisering enn våre øvrige årstrinn. Perioden innebærer en gradvis oppstart av våre barnelag, og organiseringen endrer seg midt i perioden - ved skolestart. Således er det separat påmelding for våren og høsten.For høsten august-oktober gjelder følgende:


Våre barnelag er herved etablert og primær treningstid for guttene blir mandager kl 1730 og onsdager 1800 for jentene. Her har foreldrene tatt over roret, men fortsatt med tilstedeværelse, hjelp og støtte fra de ansatte trenerne. Denne deltagelsen har ingen treningsavgift for høstsesongen. Vi vil ha 3-5 lag for hvert kjønn ut fra skoler, bosted og eventuelt relasjoner. Alle er velkommen uansett!

Treningene tirsdag og torsdag går her over til å være et ekstratilbud i tidsrommet like etter skoleslutt med tilbud om følging/transport til trening. Her følger således informasjonen om dette over samme lest som eldre alderstrinn:


Hva er Ullernakademiet (FFO)?

Ullernakademiet (FFO) - er en fotballfritidsordning til alle fotballglade barn fra 6 til 11 år. Tilbudet er for de som ønsker å ha mer aktivitet enn de allerede har på lagene sine. På treningene kommer barn fra forskjellige skoler og samles til trening på sitt årskull i "Aks-tiden" - tidsrommet rett etter skolen. Det er åpent for alle som ønsker å delta.

Vi ønsker å gi hvert enkelt barn gode opplevelser og glede av alle våre økter. For å oppnå dette etterstreber vi at alle skal oppleve trygghet og mestring hver gang de møter opp. Selv om barna samles på tvers av skoler legger vi til rette for at barna skal trene med venner. Samtidig tilpasses grupper og treningsinnhold for at barna skal få en hensiktsmessig blanding av mestring og utfordring. Det er en forutsetning for å utvikle seg som fotballspiller! På lang sikt dannes nye vennskap på tvers av skoler og tidligere venner. Dette gir en trygg overgang den dagen årskullets lag samles til ett ved overgangen til JG12 år.

Trenerne på Akademiet/FFO har en stamme bestående av trenere med lengre utdanning og lang fartstid i klubben. Denne kontinuiteten er sjelden i norske klubber og har gitt oss gode forutsetninger for å utvikle Ullernakademiet/FFO i riktig retning. I tillegg er det nyere Ullerntrenere og utvalgte Ullernspillere som arbeider med barna. Hvert årskull har en kullansvarlig som står for koordinering av hver trening, og følger opp alle trenerne.

Akademilaget er et tilbud på hvert alderstrinn fra JG8 år som i hovedsak gir mulighet til kamper i regi av Akademiet. Vi samarbeider med flere av våre naboklubber om å skape dette kamptilbudet. 

Treninger

Treninger er tirsdag og torsdag kl 1445 til ca 1625 slavisk etter skoleruta. Kl 1615 skal det ryddes og være samling i gruppa før man går hjem. Trenere tar seg av barna til alle er hentet.

Keepertrening for alle som ønsker er fredager kl 15 til ca 1610 ute på Ullernbanen

Vi tilbyr følging fra skolene. Se nederst for mer informasjon.

Forfall til treninger meldes ved å huke av "ikke deltar" på økteventet i Hoopit.

Påmelding og betaling

For å delta må du trykke delta i påmeldingsevent i Hoopitgruppe for årskullet (https://app.hoopit.io/join/ullern-idrettsforening-559062/open/2018-900336) og dernest bli lagt i Hoopitgruppe Ullernakademiet 2018 (https://app.hoopit.io/join/ullern-idrettsforening-559062/open/ullernakademiet-ffo-2018-123548), som også er kommunikasjonskanalen vi vil benytte.

Deltagelse på treningene tirsdag og torsdag har for perioden kostnad kr 2500,-
Det er også mulig å melde seg på én av dagene til kr 1500,-

Barn som går på Bjørnsletta Skole melder seg på til Aks fremfor å betale til oss. Bjørnsletta Skole er del av et prosjekt mellom Utdanningsetaten og Oslo Idrettskrets. Men også disse skal innlemmes i-, og benytte, våre kommunkasjonskanaler i Hoopit.

Keepertreningen fredager har for perioden kostnad kr 1000,-
Dersom du allerede er påmeldt begge de ordinære treningene er dette tilbudet inkludert.
Det er egen keepergruppe i Hoopit, der man registrerer seg til hver trening: https://app.hoopit.io/join/ullern-idrettsforening-559062/open/keepertrening-akaffo-919830

Ved alle betalinger tilkommer et gebyr til Hoopit for medlems- og betalingssystemet.

Økonomi skal aldri være en ekskluderende faktor fra et treningstilbud i Ullern Fotball. Ved behov, ta kontakt med kontaktperson eller magne@ullern.no /47265966 for å avtale en ordning her.

Etter avtale per e-post er man velkommen til å prøve ut treningen før man melder på.
Det er alltid mulig å bli med underveis i perioden.

Følging og transport fra skolene

Vi tilbyr 1. og 2.klassingene følging fra Bestum-, Lilleaker-, Bjørnsletta-, Smestad- og Lysejordet Skole ved skoleslutt. Barna pakker tingene sine etter siste time og gjør seg klar ved Aks utkryss. Vi spiser matpakker ved ankomst på Ullernbanen. Fra Smestad reiser vi med T-banen mens vi går fra øvrige skoler.

Foresatte må selv ha dialog med skolen om barnet skal være med eller ikke. Vi kan ikke ta ansvar for å lete etter barn som ikke er på plass når vi skal gå (selv om vi i stor grad gjør det for det...)

Fra Bjørnsletta følger Aks barna til (og, om ønskelig, fra) banen.