Ullern IF Sommer Camp 2022

Postet av Ullern Idrettsforening den 13. Jun 2022

Samtykkeerklæring bilder og film.pdf

FLERE IDRETTER - MER MORO!

Alle dagene uke 26 fra 27. juni - 1. juli og uke 31 fra 1. - 5.august får barna 5 treningsøkter per dag! De får trene på alle fem idrettene vi representerer. Barna møter opp kl. 08:30 for innregistrering hver morgen ved entré Flerbrukshallen Ullern, så tar våre utdannede ledere hånd om og veileder gjennom øktene. Hver økt er 60 minutter og 15 min pause til neste økt. Lengre matpause midt på dagen (egen matpakke). Barna er ferdig for dagen kl. 16:00 og kan hentes opp ved Flerbrukshallen. 

Husk å ta med matpakke gjennom hele uken og egen drikkeflaske. Skifte kan barn gjøre i garderober i hallen. Ta med ute- og innesko samt klær for anledningen. Barna får trenings t-shirts av oss.

Påmelding uke 26 (27.juni-1.juli), trykk på link her under

https://club.spond.com/landing/courses/ullernif/8F64816C3AFC4860AA4266342AEAAF71

Påmelding uke 31 (1.-5.august), trykk på link her under:

https://club.spond.com/landing/courses/ullernif/63AF6C5B04A949CD9C9E978632F9DEAE

Så her kommer økter planlegges under uken. 

0900-1000 Økt 1

1015-1115 Økt 2

1130-1230 Økt 3

1230-1300 Lunsj

1300-1400 Økt 4

1415-1515 Økt 5

Hver dag er alle barn gjennom følgende 5 aktiviteter i varierende rekkefølge:

1) Håndball 

Mandag, onsdag og fredag ute på Hullebergmyra (beach, binge, fotballbane)

Tirsdag og torsdag inne i Ørakerhallen

2) Basket

Mandag, onsdag og fredag inne i Ørakerhallen

Tirsdag og torsdag ute på Hullebergmyra

3) Innebandy

Inne i Ullern Flerbrukshall

4) Fotball

Ute på Ullernbanen

5) Valgfri dogdeball/fotballspilling

Vi setter opp et par dogdeballbaner og et par fotballbaner.

Lederne som følger gruppa har ansvar for å barna setter seg i aktivitet, men i stor grad er aktiviteten selvstyrt fra barna. Ingen instruksjon osv. Etter 30 min har barna mulighet til å bytte fra dogdeball til fotball eller motsatt. Men kun da. Ellers blir det fort veldig rotete og lite aktivitet.

PS: Dogdeball=kanonball. To lag og man skal prøve å kaste myk ball på spillerne på den andre banehalvdelen for å ta dem.
Årsmøtet 2022

Postet av Ullern Idrettsforening den 15. Feb 2022


PROTOKOLL FRA MØTET: Protokoll for årsmøtet 2022-03-24 - signert.pdf

Årsmøtet 2022 avholdes torsdag 24. mars kl. 19 i Ullern flerbrukshall. Velkommen!

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og møtedeltakere, valg av ordstyrer og referent, valg av to personer til å underskrive protokollen

2. Årsberetning 2021

Ullern IF Hovedstyret/ArbeidsutvalgetUllern IF Årsberetning 2021 Hovedstyret - signert.pdf
Ullern BandyUllern bandy årsberetning og regnskap 20221.pdf
Ullern BasketUllern basket årsberetning 2021.pdf
Ullern HåndballUllern håndball årsberetning og regnskap 2021 - inkl revisorberetning.pdf
Ullern FotballUllern fotball årsberetning 2021.pdf

3. Regnskap 2021

Ullern IF Hovedstyret/ArbeidsutvalgetUllern IF - Hovedstyret - Arbeidsutvalget - regnskap 2021.pdf
Ullern IF - Hovedstyret - Arbeidsutvalget -fullstendighetserklæring.pdf
Ullern BandyUllern bandy årsberetning og regnskap 20221.pdf

Ullern bandy revisjonsberetning 2021.pdf
Ullern BasketUllern basket regnskap 2021.pdf
Ullern basket revisjonsberetning 2021.pdf
Ullern HåndballUllern håndball årsberetning og regnskap 2021 - inkl revisorberetning.pdf
Ullern FotballUllern fotball regnskap 2021.pdf
Ullern fotball revisorberetning 2021.pdf
DriftsstyretDUIF Årsregnskap 2021.pdf
DUIF Revisjonsberetning 2021.pdf

4. Kontrollkomiteens beretning

Beretning 2021Rapport fra kontrollkomiteen UIF 2021 - v-3 pr 22-03-2022.pdf

5. Ev. innkomne forslag

6. Fastsettelse budsjett 2022, inkludert medlemskontingent 2022.

Ullern IF Hovedstyret/Arbeidsutvalget - Budsjett 2022Ullern IF - Hovedstyret - Arbeidsutvalget - budsjett 2022.pdf
Ullern BandyUllern bandy budsjett 2022.pdf
Ullern BasketUllern basket budsjett 2022.pdf
Ullern HåndballUllern håndball budsjett 2022.pdf
Ullern FotballUllern fotball budsjett 2022.pdf
Medlemskontingent 2022 - Forslag fra HovedstyretÅrsmøte Ullern IF 2022-03-24 Sak - medlemskontingent.pdf

7. Engasjere statsautorisert revisor

8. Valg 

InnstillingerÅrsmøte Ullern IF 2022-03-24 Sak - VALG.pdf

Evt. forslag som ønskes fremmet for årsmøtet må oversendes skriftlig pr. e-post til leder@ullern.no  innen 10. mars 2022.

Sakspapirer publiseres i denne artikkelen i forkant av møtet.