Eat Move Sleep


Ullern Fotballs visjon Glede i dag, bedre i morgen, læring for livet indikerer at vi skal påvirke mer enn bare fotballferdigheter hos våre medlemmer. Gjennom en oppvekst i Ullern Fotball håper vi å ha utstyrt våre spillere med et godt grunnlag for et langt liv med god både mental og fysisk helse. Kunnskap og positive vaner knyttet både til aktivitet, kosthold og søvn/hvile fremmer god helse såvel som å være essensielle ingredienser for å utvikle seg som fotballspiller.

I dagens samfunn opplever vi en økning i livsstilssykdommer. Samtidig rapporteres økende grad av mentale helseutfordringer hos både barn, ungdom og voksne knyttet til spiseforstyrrelser. Å forsøke å hjelpe våre fotballspillere til gode kostholdsvaner må således håndteres med aktsomhet.

Mye av vår fotballaktivitet ligger i tidsrom der spillerne har lange skole- eller arbeidsdager bak seg. Særlig ved aktivitetene like etter skole/arbeid, ser vi mange streve med energinivået. I våre råd legger vi særskilt vekt på å klare å holde et jevnt blodsukker- og energinivå. Gjennom de siste tiårene har butikkhyllene blitt stadig mer fylt opp av produkter med prosessert som ofte også har et høyt sukkernivå - uten at dette egentlig er noe en forbinder med produktet. Vi ønsker å hjelpe våre barn- og unges foreldre med å være klar over denne problemstillingen, og vite hva som kan være hensiktsmessige valg for at barna skal kunne opprettholde energinivået sitt gjennom dagene.

Helsedirektoratets kostholdsanbefalinger finner du her: https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/helsedirektoratets-kostrad-brosjyre-og-plakat/Helsedirektoratets%20kostråd%20-%20bokmål.pdf/_/attachment/inline/265b7ead-5888-44cc-b859-c7a6eba8e29a:c3e09056509b2e22896c589b4200715f45786853/Helsedirektoratets%20kostråd%20-%20bokmål.pdf