Aktivitetsplan 2023

Aktivitetsplanen gir en oversikt over det vi planlegger utover treninger og enkeltkamper. Vi har trener mandager kl. 15:00, onsdag kl. 18:30 og fredag kl. 15:00, med forbehold om endringer de dagene det er skolefri. Endringer og nye arrangementer kan komme i aktivitetsplanen, og alt man kan delta på ligger med et eget arrangement i Spond som alltid er det gjeldende. 

Under er en oversikt over ting vi deltar på utover trening og kamp i 2023: 

Uke
Dato 
Hva 
6
8 - 11 feb 
Cup ? 11
15 - 17 mars 
Camp Kragerø 
21
24 - 26. mai 
Flint Cup 


26
24. - 28.juni 
Sommertrening uke 26
27 - 31
1. juli - 4.aug
Sommerferie, ingen aktivitet 
32
5. - 10. august
Sommertrening uke 32
33
12. - 16. august 
Sommertrening uke 33 36
6. - 8.september 
Stjernecup