INSTRUKS FOR ULLERNKIOSKEN

Kioskinstruks vil bli sendt ut sammen med innkalling Hallvakt/Kioskvakt/Tilsynsvakt