SOMMERTRENING/FOTBALLSKOLER 2022

Både i uke 25,  32 og 33 tilbyr Ullern fotball aktivitet gjennom formiddagene for barn 6-12 år. Opplegget er noe ulikt fra alderstrinn til alderstrinn, og vi har gått bort fra "fotballskole"-navnet. Vi har et menypunkt her som heter "Alderstrinn". Under ditt aktuelle alderstrinn, finner du der noe som heter Sommertrening. For gutter 11 og 12 år er opplegget noe annerledes, og du finner dette i deres Aktivitetsplan.

Spillere fra andre klubber er velkomne på våre sommeruker med godkjennelse fra klubben de tilhører.

Vi minner om at økonomi ikke skal være en ekskluderende faktor. Ta derfor kontakt med sportslig leder Magne Aarvik (magne@ullern.no  / 47265966), for rabatterte løsninger.