SOMMERTRENING/FOTBALLSKOLER

Første og to siste uker av skoleferiene tilbyr vi ca det som normalt er kjent som "fotballskoler" til våre barn. Opplegget er noe ulikt fra alderstrinn til alderstrinn, og du finner mer informasjon under menypunktet som heter "Alderstrinn" der du igjen kan finne menypunktet "Sommertrening" på ditt årskull. 

Spillere fra andre klubber er velkomne på våre sommeruker med godkjennelse fra klubben de tilhører.

Vi minner om at økonomi ikke skal være en ekskluderende faktor. Ta derfor kontakt med sportslig leder Magne Aarvik (magne@ullern.no  / 47265966), for rabatterte løsninger.