Kvalitetsklubbansvarlig skal være oppdatert på de krav og plikter som følger av det å være en Kvalitetsklubb. Kvalitetsklubbansvarlig velges blant fast møtende medlemmer i klubbens styre.

Kvalitetsklubbansvarlig skal:

  • Være klubbens kvalitets-sikrer og kontaktpunkt mot NFF Oslo i kvalitetsklubbspørsmål
  • Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis.
  • Påse at rutiner, retningslinjer og dokumenter finnes og er i henhold til de krav som settes for å være kvalitetsklubb og at disse er oppdatert på klubbens hjemmeside.
  • Sørge for at Kvalitetsklubbegrepet er kjent for alle i klubben
  • Sørge for at Kvalitetsklubbkrav- og -plikter følges opp i klubben