2020-kullet inviteres som helhet til våre organiserte treninger tirsdager og torsdager fra april 2025. Men mange barn vil være klare for å følge treningene til 2019-kullet allerede. Se info her: https://fotball.ullern.no/next/p/64985/tirsdag--og-torsdagsokter. Ta kontakt for å teste om det fungerer godt for ditt barn! Kom uansett gjerne på våre høyst åpne søndagsøkter for alle barn opp til 5 år: https://fotball.ullern.no/next/p/69721/sondagsfotball

Mail: magne@ullern.no
Tlf: 47265966