Årskullet som helhet inviteres ikke til disse treningene før april 2024, men 2019-modeller er likevel velkommen til å se om de har glede av disse øktene sammen med 2018 allerede i år. Vår erfaring er at en del har det, men at det for mange kan komme litt tidlig. Således bør man teste ut dette litt før man sammen med oss konkluderer om dette er positivt å være med på. Informasjon finner på 2018-siden her: https://fotball.ullern.no/next/p/45116/tirsdag--og-torsdagsokter. Ta kontakt med magne@ullern.no for å komme på trening og prøve det ut