Bli med på Ullern Jenter 2018 og Gutter 2018!

Jentene og guttene har hver sine lag, og har utgangspunkt i ett lag for hver av de lokale barneskolene. Der det er hensiktsmessig slår vi sammen to eller flere skoler. Uansett hvilken skole man går på, er selvsagt alle velkommen hos oss!

Foreldrene står selv for driften av lagene som lagledere, trenere, m.m. innenfor rammene som settes av klubben. Lagene trener 1 ettermiddag i uka, deltar i seriespill og er med på diverse cuper gjennom året. Oppstartsåret for lagene (året barna begynner på skolen) mottar man ingen treningsavgift fra Ullern Fotball, men man er nødt til å betale medlemsavgift i Ullern IF på kr 750 for første familiemedlem og 250 for de neste). Fra året barna fyller 7, er avgiften for deltagelse Ullern Fotballs grunnavgift på kr 2700, pluss medlemsavgiften til Ullern IF.

For å bli med, ta kontakt med magne@ullern.no, så setter han deg i kontakt med lagledere for ditt aktuelle lag.

Se menypunkt "Akademi (FFO)" for tilbud ledet av ansatte trenere. Denne aktiviteten kommer eventuelt i tillegg.