Alle som kan tenke seg å bli med på fotball i Ullern oppfordres til å legge seg inn i facebookgruppe "Ullern Fotball 2018" (https://www.facebook.com/groups/964143137383388). Der vil all informasjon legges ut om oppstarten av våre ulike fotballtilbud.

Dette året barna fyller 4 år er det trening hver søndag kl 1000. Denne aldersgruppa holder til i hjørnet av Ullern Kunstgress 2 (der det er skøytebane om vinteren) nærmest T-banen. Under byggeperioden i 2022 er vi på hovedbanen vår nærmest Myntfunnveien. Klubbansatte er hver gang til stede og bistår gjennomføringen. Tilbudet har ingen kostnad eller påmelding.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Magne Aarvik på magne@ullern.no

Se også under "akademi" for treningsmulighet på hverdager med ansatte trenere.