Aktivitetsplan sesongen 2023


Foreløpig aktivitetsplan for sesongen som kommer. Endringer kan forekomme, men dette er slik det ser ut på nåværende tidspunkt. 


Seriespill: Vi stiller i utgangspunktet 2 9er lag i seriespillet 2023 i henholdsvis 1. og 2. eller 3. div J12. Dette kan endre seg inn mot påmeldingsfristen. 


Treningskamper: Disse legges ut fortløpende i Spond.  


Vinterferie: Uke 8. Treningsfri, med mulighet for enkelte frivillige økter. 

Uke 12: Trenings- og kampleir til Kragerø. Lagt ut i Spond. Mer info kommer når det nærmer seg. 

Påske:  Treningsfri

Uke 22: Bø Sommarland Cup. Vi stiller med x antall lag. 

Uke 25: Sommertrening. Mer info kommer.


Sommerferie: Fra og med uke 26. Oppstart i uke 32. 


Uke 32: Sommertrening. Vi trener sammen med Røa

Uke 33: Sommertrening på Ullern. Eget opplegg og info kommer.  

Uke 33: Hamar Talentcup fra 18-20.8. Mer info kommer. Vi stiller i utgangspunktet med 2 lag. Nivådelt cup. 

Uke 36: 6.9: Elveløpet. Barn i alle aldre stiller :) 


Høst:  Fri uke 40, men kan komme endringer. 
Jul: Trener til og med uke 50.