Alle som kanskje kan tenke seg å bli med på fotball i Ullern, oppfordres til å legge seg inn i facebookgruppe "Ullern Fotball 2017" (https://www.facebook.com/groups/645263759581708). Der vil all informasjon legges ut om oppstarten av våre ulike fotballtilbud.

2017-kullet inviteres til våre organiserte treninger fra april 2022. I linken nedenfor finnes informasjonen som beskriver det tilbudet. Barn som er modne nok i føtter, hode og kropp til å følge trening med 2016 er dog velkommen til dette allerede nå i 2021. Vi ønsker i så fall en prøvetrening eller to først, så både vi og dere ser om det er hensiktsmessig for det aktuelle barnet. Informasjon ligger her https://fotball.ullern.no/p/45114/akademi. Ta kontakt med Magne på magne@ullern.no/47265966 om dere ønsker å komme på en trening!


Powered by: Bloc