Hva er akademiet?

Ullernakademiet er et fotballtilbud for gutter og jenter i alderen 5-10 år til barn som ønsker å ha det moro med fotball og utvikle fotballferdighetene sine. Alle trenings- og kampaktiviteter ledes av ansatte trenere i klubben. 

Ved 5-6-årstrinnet behøver ikke akademitreningen å være et supplement, mens på 7-10 kommer akademiet i tillegg til lagsaktiviteten. 


Jenter 5 år (J2017 i 2022)

Kontaktperson:
Muslim Akil Razzaq
Mail: muslim.akil.razzaq@gmail.com
Tlf: 41649755


For sommerhalvåret april-oktober 2022 gjelder følgende praktiske informasjon: 


Treninger

Treninger er tirsdager og/eller torsdager kl 1700 til ca 1810 på Ullernbanen slavisk etter skoleruta. Kl 1800 skal det ryddes og være samling i gruppa før man går. Å rekke trening kl 1700 kan noen dager være hektisk. Det er selvsagt best for alle å være på plass i god tid til øktstart, men vi har forståelse for, og tar godt i mot, de som kommer etter at vi har begynt økta. 

Alle treninger legges som arrangement i spondgruppa. Formiddagen før hver trening legges det ut et bilde av banen som viser hvor hvert enkelt barn skal møte opp til treningen som kommentar i arrangementet. Hvert barn skal ha en voksen med ansvar for seg på treningen, så trener/barnet har noen å henvende seg til ved behov.

Kostnad for perioden for 2 eller 1 treningsdag er henholdsvis kr 4000,- og 2500,-. For de som velger 1 treningsdag må det være den samme dagen hver uke.

Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi sommer 2021.

Mange er økonomisk berørt av dagens situasjon. Nå, som ellers, kan man ta kontakt med kontaktperson eller magne@ullern.no /47265966 for å avtale en ordning her. 

Etter avtale per e-post er man velkommen til å prøve ut treningen før man melder på.
Det er alltid mulig å bli med underveis i perioden. 

Jenter og gutter trener sammen.


Påmelding

For å delta må du være i Spondgruppe for Ullernakademiet 2017, som også er kommunikasjonskanalen vi vil benytte. Dersom du har Spondappen, benytter du kode NCQAI. Eller du følger link: https://group.spond.com/NCQAI. Husk at det er barnet som skal ligge i gruppa. Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi.


For mange barn og foreldre er dette første møte med oss, ogvi ber dere lese gjennom denne informasjonen før dere melder på:


Om opplegget:

Hovedmålet med treningen er at hvert barn skal bli glad i å spille fotball, ha lyst til å komme tilbake på trening, få lyst til å spille enda mer, og bygge grunnlag for en varig glede av fotballen. Barna kommer til treningen med ulike personligheter, ulik modning og ulik erfarning med fotball/idrett. Treningen tilrettelegges så alle skal kunne gå hjem med opplevelsen av å ha fått til noe bra.Treningen tilpasses derfor mtp den enkeltes fysiske og mentale modning og fotballerfaring. I aktivitetene settes barna sammen først og fremst ut fra dette, samtidig som vi tar hensyn til bekjentskaper så det skal være trygt for alle. For noen barn er det viktigere å få være sammen med visse venner enn det er for andre.

Man skal lære å fungere i en gruppe på fotballtrening.
Alle treninger starter og slutter med en rolig samling i gruppa. Der snakker vi ofte om grunnreglene vi har for å få en god trening sammen:
- Vi hører etter når noen snakker
- Vi retter oss etter beskjedene fra trenerne
- Vi prøver vårt beste
I tillegg til forhåpentligvis kjente rammer fra hjem og barnehage for hvordan vi er mot hverandre.


Foreldrenes rolle på øktene:

Alle barn må ha en voksen med ansvar for seg tilstede ved treningen, så både barn og trenere har noen å henvende seg til ved behov. Dersom barnet ditt faller ut av treningen, oppfordrer vi deg til å involvere deg og forsøke å hjelpe barnet i gang. Barn som er litt utrygge de første treningene, kan ha behov for mor eller far med seg i aktiviteten. Det er helt i orden der det er mulig. Om du er usikker på om du kan/bør involvere deg i en situasjon, er som regel svaret ja. Trenerne er glade for den hjelp så ikke 1-2 barn krever hele hans oppmerksomhet. Spør dersom du er usikker.

MEN så lenge barnet deltar og fungerer i aktiviteten, skal ikke foreldre involvere seg i instruksjon, veiledning eller "heiing" av barnet. Det er krevende nok for trenerne å nå frem til barna med beskjeder og tilbakemeldinger, uten å kjempe med foreldrene om deres oppmerksomhet. 

For foreldre som kan se for seg å være med som trenere for barna gjennom barnefotballen, gir treningene nyttig input i både praktisk gjennomføring og metodikk. Det er velkomment med spørsmål knyttet til det som observeres.

Og et PS til dere: Dersom det viser seg at det ikke fungerer så godt for ditt barn å delta på organisert fotballtrening akkurat nå, betyr ikke det at det nødvendigvis er slik også om noen uker, måneder eller et år.