Mandag til onsdag i høstferien (i 2022 er det 3-7 oktober) blir det mulighet for et topp sportslig opplegg for jenter og gutter 6-10 år. (Jenter og gutter 11-12 år vil også ha aktiviteter på formiddagen disse dagene - se lagenes egne kommunikasjonskanaler). I hvert årskulls spondgruppe ligger tilbudet som arrangement. Påmelding skjer gjennom å trykke "deltar", og betaling gjøres direkte til konto 1594.22.78478. Merk betalingen med navn, årskull og Høstball. Pris for 3 dager er 1200. For deltagelse enkeltdager betales kr 500 per dag.

Dette er et tilbud til alle som har lyst på 3 dager kvalitetstrening for å forbedre sine fotballferdigheter. Klubbens sentrale trenerapparat vil være de som gjennomfører øktene. Der vil vi jobbe med ulike temaer eller rolleferdigheter som belyses før/etter økta gjennom bruk av bla.a. video og refleksjonsoppgaver. Det sistnevnte vil ikke gjelde de yngste gruppene på 6, 7 og eventuelt 8 år som i stedet fyller den tiden med annen moro på banen.


Dagsrytme:

0800: Mulighet for tilsyn av barn
0900: Første trening inkludert video, refleksjonsoppgaver og pause.
1200: Lunsj
1300: Andre trening
1500: Ferdig, men fortsatt mulighet for tilsyn av barn.


Spillere fra andre klubber...

...ønskes velkommen med skriftlig godkjenning fra spillerens klubb. Ta kontakt med Magne Aarvik på magne@ullern.no eller 47265966 for å bli lagt inn i spondarrangement for uka.