Alle som kanskje kan tenke seg å bli med på fotball i Ullern, oppfordres til å legge seg inn i facebookgruppe "Ullern Fotball 2016" (https://www.facebook.com/groups/2132706116799109/). Der vil all informasjon legges ut om oppstarten av våre ulike fotballtilbud.

Våren 2020 ble aktiviteten vi pleier å ha søndager i 1030-tiden satt på vent pga restriksjonene knyttet til Covid-19. Tilbudet vil gjenopptas i august med nærmere informasjon på nevnte facebookgruppe. Denne aktiviteten har ingen påmelding eller avgift.


Powered by: Bloc