2022 markerer oppstarten av 2016-lagene barna skal spille på gjennom barnefotballen. Denne sesongen er det helgene som benyttes til denne oppstarten. Det vil være både treninger på søndager kl 1000 og cuper. Alle disse aktivitetene ledes av foreldrene. Det er ingen treningsavgift til Ullern Fotball for dette i år. Kun kostnader til cupene man er med på, og medlemskap i Ullern IF (100 kr for denne aldersgruppa). Lagene deles med utgangspunkt i skolene barna skal begynne på - Bestum, Lilleaker, Bjørnsletta, Lysejordet. De som skal gå på andre skoler, velger den gruppa som passer best. Aktivitetene organiseres i Spondgruppe (https://group.spond.com/QMIBP) for kullet med hver skole som undergruppe. Jentene og guttene på hver skole vil både deles opp og blandes. Alle aktivitetene følges opp av ansatte trenere som er ansvarlige for årskullet.

Ved spørsmål, kontakt sportslig leder i Ullern Fotball, Magne Aarvik, på magne@ullern.no eller 47265966.

Fra november 2022 vil lagene tilbys treningstid hverdagskveld, men frem til det er trening på hverdager med ansatte trenere - "akademiet". Se menypunkt under for nærmere informasjon.