Hva er akademiet?

Ullernakademiet er et treningstilbud til alle fotballglade jenter og gutter. For 5-6-åringene behøver ikke denne treningen være et supplement, mens fra 7 år er tilbudet til de som ønsker å ha mer aktivitet enn de allerede har på lagene sine. På treningene kommer barn fra forskjellige barnehager/skoler og samles til trening på sitt årskull. Før skolestart ligger treningene kl 17, mens fra skolestart ligger treningene i "aks-tiden" - tidsrommet etter skoletid. Det mulig for alle som ønsker å delta.

Vi ønsker å gi hvert enkelt barn gode opplevelser og glede av alle våre økter. For å oppnå dette etterstreber vi at alle skal oppleve trygghet og mestring hver gang de møter opp. Selv om barna samles på tvers av skoler legger vi til rette for at barna skal trene med venner. Samtidig tilpasses grupper og treningsinnhold for at barna skal få en hensiktsmessig blanding av mestring og utfordring. Det er en forutsetning for å utvikle seg som fotballspiller! På lang sikt dannes nye vennskap på tvers av skoler og tidligere venner på akademiet. Dette gir en trygg overgang den dagen årskullets lag samles til ett ved overgangen til JG11 år.

Trenerne på akademiet har en stamme bestående av trenere med lengre utdanning og lang fartstid i klubben. Denne kontinuiteten er sjelden i norske klubber og har gitt oss gode forutsetninger for å utvikle Ullernakademiet i riktig retning. I tillegg er det nyere Ullerntrenere og utvalgte Ullernspillere som arbeider med barna. Hver årskull har en kullansvarlig som står for koordinering av hver trening, og følger opp alle trenerne.

Akademilaget er et tilbud på hvert alderstrinn fra JG8 år som i hovedsak gir mulighet til kamper i regi av akademiet. Vi samarbeider med flere av våre naboklubber om å skape dette kamptilbudet. Gutter 7 år (G2016 i 2022-23)

Kontaktperson
Runar Storli Mathiassen
Mail: runarmathiassen@hotmail.com
Tlf: 938 38 601


For vinterhalvåret november-mars gjelder følgende praktiske informasjon: 


Treninger

- Tirsdag kl 1445-1615 ute på Ullernbanen
- Torsdag kl 1445-1600 inne i Ullern Flerbrukshall
- Keepertrening for alle som ønsker er fredager kl 15-16 ute på Ullernbanen

Kl 1615/1600 skal det ryddes og være samling i gruppa før man går hjem. Trenere tar seg av barna til alle er hentet.

Vi tilbyr følging fra skolene tirsdag og torsdag. Se nederst for mer informasjon.

Forfall til treninger meldes ved å huke av "ikke deltar" på økteventet.

Påmelding og betaling

For å delta må du være i Spondgruppe for Ullernakademiet 2016, som også er kommunikasjonskanalen vi vil benytte. Dersom du har Spondappen, benytter du kode CORDM. Eller du følger link: https://group.spond.com/CORDM. Husk at det er barnet som skal ligge i gruppa. 

Barn som går på Bjørnsletta Skole melder seg på til Aks fremfor å betale til oss.

Kostnad for perioden er kr 5000,-
Det er også mulig å melde seg på én av dagene til kr 3000,-
Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi.

Keepertreningen fredager har kostnad 2000,-.
Dersom du allerede er påmeldt begge de ordinære treningene (gjennom oss, ikke Aks Bjørnsletta) er dette tilbudet inkludert.
Det er egen keepergruppe i Spond, der man registrerer seg til hver trening: https://group.spond.com/QCURQ

Mange er økonomisk berørt av dagens situasjon. Nå, som ellers, kan man ta kontakt med kontaktperson eller magne@ullern.no /47265966 for å avtale en ordning her. 

Etter avtale per e-post er man velkommen til å prøve ut treningen før man melder på.
Det er alltid mulig å bli med underveis i perioden.

Følging fra skolene

På tirsdager og torsdager tilbyr vi 1. og 2.klassingene følging fra Bestum-, Lilleaker-, Bjørnsletta- og Lysejordet Skole ved skoleslutt. Barna pakker tingene sine etter siste time og gjør seg klar ved Aks utkryss. Vi spiser matpakker ved ankomst på Ullernbanen.

Foresatte må selv ha dialog med skolen om barnet skal være med eller ikke. Vi kan ikke ta ansvar for å lete etter barn som ikke er på plass når vi skal gå (selv om vi i stor grad gjør det for det...)

Fra Bjørnsletta følger Aks barna til (og, om ønskelig, fra) banen.


FORRIGE PERIODE
Gutter 6 år (G2016 i 2021-22)

Kontaktperson
Runar Storli Mathiassen
Mail: runarmathiassen@hotmail.com
Tlf: 938 38 601


For sommerhalvåret april-oktober gjelder følgende praktiske informasjon: 


Treningstid og en del praktisk endres midt i perioden


April-juni

Treninger er tirsdager og/eller torsdager kl 1700 til ca 1810 på Ullernbanen slavisk etter skoleruta. Kl 1800 skal det ryddes og være samling i gruppa før man går. Å rekke trening kl 1700 kan noen dager være hektisk. Det er selvsagt best for alle å være på plass i god tid til øktstart, men vi har forståelse for, og tar godt i mot, de som kommer etter at vi har begynt økta. 

Alle treninger legges som arrangement i spondgruppa. Formiddagen før hver trening legges det ut et bilde av banen som viser hvor hvert enkelt barn skal møte opp til treningen. Hvert barn skal ha en voksen med ansvar for seg på treningen, så trener/barnet har noen å henvende seg til ved behov.

Påmelding og betaling

For å delta må du være i Spondgruppe for Ullernakademiet 2016, som også er kommunikasjonskanalen vi vil benytte. Dersom du har Spondappen, benytter du kode CORDM. Eller du følger link: https://group.spond.com/CORDM. Husk at det er barnet som skal ligge i gruppa.

Kostnad for perioden for 2 eller 1 treningsdag er henholdsvis kr 2250,- og 1375,-. For de som velger 1 treningsdag må det være den samme dagen hver uke. Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi.

Mange er økonomisk berørt av dagens situasjon. Nå, som ellers, kan man ta kontakt med kontaktperson eller magne@ullern.no /47265966 for å avtale en ordning her. 

Etter avtale per e-post er man velkommen til å prøve ut treningen før man melder på.
Det er alltid mulig å bli med underveis i perioden.August-oktober

Treninger er tirsdag og torsdag kl 1445 til ca 1625 slavisk etter skoleruta. Kl 1615 skal det ryddes og være samling i gruppa før man går hjem. Trenere tar seg av barna til alle er hentet.

Vi tilbyr følging fra skolene. Se nederst for mer informasjon.

Forfall til treninger meldes ved å huke av "ikke deltar" på økteventet.

Påmelding og betaling

For å delta må du være i Spondgruppe for Ullernakademiet 2016, som også er kommunikasjonskanalen vi vil benytte. Dersom du har Spondappen, benytter du kode CORDM. Eller du følger link: https://group.spond.com/CORDM. Husk at det er barnet som skal ligge i gruppa. 

Kostnad for perioden er kr 2250,-
Det er også mulig å melde seg på én av dagene til kr 1375,-
Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi.

NB: Dersom årets prosjekt fra Osloskolen videreføres, melder barn som går på Bjørnsletta Skole seg på våre treninger via Aks, men vi ber dere fortsatt legge dere inn i spondgruppa her. 

Mange er økonomisk berørt av dagens situasjon. Nå, som ellers, kan man ta kontakt med kontaktperson eller magne@ullern.no /47265966 for å avtale en ordning her.

Etter avtale per e-post er man velkommen til å prøve ut treningen før man melder på.
Det er alltid mulig å bli med underveis i perioden.

Følging fra skolene

På tirsdager og torsdager tilbyr vi 1. og 2.klassingene følging fra Bestum-, Lilleaker-, Bjørnsletta- og Lysejordet Skole ved skoleslutt. Barna pakker tingene sine etter siste time og gjør seg klar ved Aks utkryss. Vi spiser matpakker ved ankomst på Ullernbanen.

Foresatte må selv ha dialog med skolen om barnet skal være med eller ikke. Vi kan ikke ta ansvar for å lete etter barn som ikke er på plass når vi skal gå (selv om vi i stor grad gjør det for det...)

Fra Bjørnsletta følger Aks barna til (og, om ønskelig, fra) banen