Gjennom 2021 vil det være mye aktiviteter for J2015-kullet i helgene. Det vil være både treninger på søndager kl 1000 og kamper/cuper når det igjen åpnes opp for dette. Aktivitetene ledes av ansatt hovedansvarlig trener sammen med foreldre. Likevel er det ingen treningsavgift til Ullern Fotball for dette i år. Kun kostnader til cupene man er med på, og medlemskap i Ullern IF (100 kr for denne aldersgruppa). Noe aktivitet vil ha utgangspunkt i årskullet samlet, og noe vil deles etter skolene barna skal begynne på. Aktivitetene organiseres i Spondgruppe (https://group.spond.com/EFLKH) for kullet med hver skole som undergruppe. Legg barnet inn her for å være med. I tillegg gjerne i facebookgruppe Ullern Fotball 2015.

Ved spørsmål, kontakt sportslig leder i Ullern Fotball, Magne Aarvik, på magne@ullern.no eller 47265966.

Fra november 2021 vil kullet ha treningstid på hverdagskveld , men frem til det er trening på hverdager under "akademiet". Se menypunkt under for nærmere informasjon.