Gjennom 2021 vil det være mye aktiviteter for G2015-kullet i helgene. Det vil være både treninger på søndager kl 1000 og kamper/cuper når det igjen åpnes opp for dette. Alle disse aktivitetene ledes av foreldrene. Det er ingen treningsavgift til Ullern Fotball for dette i år. Kun kostnader til cupene man er med på, og medlemskap i Ullern IF (100 kr for denne aldersgruppa). Noe aktivitet vil ha utgangspunkt i årskullet samlet, og noe vil deles etter skolene barna skal begynne på - Bestum, Lilleaker, Bjørnsletta, Lysejordet. De som skal gå på andre skoler, velger den gruppa som passer best. Aktivitetene organiseres i Spondgruppe (https://group.spond.com/UIQAN) for kullet med hver skole som undergruppe. Legg barnet inn her for å være med. I tillegg gjerne i facebookgruppe Ullern Fotball 2015.

Ved spørsmål, kontakt sportslig leder i Ullern Fotball, Magne Aarvik, på magne@ullern.no eller 47265966.

I løpet av 2021-sesongen blir disse "lagene" for hver skole som ledes av foreldrene mer etablert og fra november 2021 vil de ha treningstid hverdagskveld. Men frem til det er trening på hverdager med ansatte trenere - "akademiet". Se menypunkt under for nærmere informasjon.Powered by: Bloc