Våren 2020 ble aktiviteten vi pleier å ha søndager i 1030-tiden satt på vent pga restriksjonene knyttet til Covid-19. Tilbudet vil gjenopptas i august med nærmere informasjon på facebookgruppe https://www.facebook.com/groups/835367626647255/. Denne aktiviteten har ingen påmelding eller avgift.

Se menypunkt nedenfor, "akademi", for informasjon om tilbudet på hverdager med ansatte trenere.Powered by: Bloc