Sommertrening J2011


Bli med på sommeruker med fotball og moro!


For å få gode treningsgrupper i sommerukene er det på jentesiden nødvendig å samarbeide litt mellom årskullene. I 2020 var J2011 i den sammenheng knyttet sammen med J2012 disse ukene, mens for 2021 har vi besluttet at J2011 vil være koblet mot J2009 og 2010. Vi tror det blir bra både sportslig og sosialt. Mye av fotballaktivitetene blir selvfølgelig differensiert så det blir en fornuftig blanding av utfordring og mestring for alle. Forskjellen på de fremste 2009ere og ferskere 2011ere ville naturlig nok ellers blitt uhensiktsmessig stor.

Når J2011 kobles til de eldre innebærer det også at opplegget blir litt annerledes enn heldags "fotballskole"-opplegget de kjenner fra tidligere. Således kopieres her inn kort beskrivelse av opplegget vi har for 11-12-åringene:

"Sommertrening for G2009, G20010 og J2009/10 innebærer 1-2 treninger per dag pluss diverse aktiviteter og utflukter for både sosialt og sportslig utbytte. Ca 3-5 timer aktivitet hver dag. Sommertreningen er i år uke 25, 31 og 32. I uke 31 forventes ikke jentene å bli egen gruppe.

Barna er nå i en alder der det ikke lønner seg å kjøre på med fellestrening i timesvis. Utvikling skjer best når treningen kan gjennomføres med 100% intensitet og konsentrasjon. Og slitasje og skade melder seg raskt ved for stor totalbelastning.

Priser er kr 1750, 1450 og 900 for hhv 3, 2 og 1 uke. Betaling til konto 1594.22.78478. Merk Sommertrening 2021, navn og årskull."


Deltagelse i uke 31 vil innebære at man blandes med guttene, og da i det vanlige heldagsopplegget. Det er beskrevet her: https://fotball.ullern.no/p/50519/sommertrening. Men prisen angående prisene for jentene gjelder fortsatt det som står over her om de er med denne uka.