Johan Egil Rudi

Årskullansvarlig og hovedtrener TreningsGruppe 1. 

Telefon nr: 918 57 577

E post: joherudi@hotmail.com

Mads Hultgreen

Årskullassistent og hovedtrener TreningsGruppe 2. 

Telefon nr:

E post: joherudi@hotmail.com

Ingebrigt Skollerud

Assistenttrener TreningsGruppe 1. 

Telefon nr: 

E post: 

Jørn Magne Bjerkvoll

Assistenttrener TreningsGruppe 2. 

Telefon nr:

E post: 

Nikolai Bjerkestrand

Fysioterapaut

Telefon nr: 

E post: 

Daniel Garcia

Keepertrener

Telefon nr: 46 46 42 55

E post: danielgarcia986@gmail.com

Haakon Francke

Årskulloppmann

Telefon nr: 

E post: 

Sosialkomitee

Keepertrener

Telefon nr:

E post: 

Powered by: Bloc