Aktivitetsplan for sesongen 2023Seriespill: Vi stiller i utgangspunktet med 2 lag i seriespillet 2023 i henholdsvis 1. og 2. div J17. Men utsidemuligheter for 3 lag totalt sammen med J07. Avgjøres før påmeldingsfristen i slutten av januar. 


Treningskamper: Se Spond. 
Vinterferie: Uke 8. Vi drar til Spanien (Salou). Avreise 18.2, hjemreise 24.2. 

Påske: Helt fri i uke 15. Oppstart tirsdag i uke 16. 

 Uke 25 : Sør Cup 24-28.6. Vi stiller 1 eller 2 lag. 

Sommerferie: Fra og med uke 26. Oppstart i uke 30.


Uke 32: Hamar Talentcup, 18-20.8. Vi stiller 1 lag i eliteklassen. 


Høst:  Fri uke 40, men kan komme endringer. 


Jul: Trener til og med uke 50.