Under følger en grov plan for sesongen 2020 (og til dels 2021-sesongen). Mer detaljert info om kamper, samlinger, cuper med mer vil dere finne i ukeplanen eller i egne infoskriv. Vennligst se over de datoene som nå ligger i aktivitetsplanen, og si ifra til oss så tidlig som mulig om det er noen datoer som krasjer med andre aktiviteter for deres spiller. Ta forbehold om endringer - og husk at det alltid er ukeplanen som er førende. 

Hovedaktiviteter for TG1 & TG2

Treningskamper

Holmen (lag 1 og lag 2) tirsdag 11. august

9. & 10. januar: Valhall-kamper

6. & 7. februar: Valhall-kamper

Cuper og camper, 2020:

Riga cup (lag 1) 17.-19. januar 2021

Hovedaktiviteter for TG3

Både kamper og cuper vil avtales mellom trenere og spillergruppen etter at TG3 kommer i gang med treningene. Antallet kamper og cuper vil avhenge av størrelsen på gruppen og spillernes ambisjonsnivå. Vi drar gjerne på flere cuper med TG3 ila. året :-)

Ferieoversikt TG1 og TG2

Sommerferie 2020: Fra og med 25. juni til og med 25. juli. Oppdateres iht. korona-situasjonen og de avlysningene det medfølger!

Høstferie 2020: Siste trening før ferie blir 25.9, første trening etter ferie blir 30.9. 

Juleferie 2020/2021: Siste obligatoriske trening* før ferie blir fredag 18. desember. Første obligatoriske trening etter ferie blir mandag 4. januar. 

Vinterferie 2021: Siste obligatoriske trening* før ferie blir fredag 19. februar. Første obligatoriske trening etter ferie blir mandag 1. mars. 

Påskeferie 2021: Siste trening før ferie blir fredag 30. mars. Første trening etter ferie blir 6. april. 

*Frivillige treninger kan forekomme

Ferieoversikt TG3

TG3 følger skoleruta og har treningsfri når de har skolefri. 

Så er det naturligvis sånn at det for enkelte er vanskelig eller umulig å følge dette av ulike grunner. Tidlig dialog så ordner det seg. 

Endringer kan forekomme underveis og oppdateres på siden der aktivitetsplanen ligger fast. 

Powered by: Bloc