Under følger en grov plan for sesongen 2021. Mer detaljert info om kamper, samlinger, cuper med mer vil dere finne i ukeplanen eller i egne infoskriv. Vennligst se over de datoene som nå ligger i aktivitetsplanen, og si ifra til oss så tidlig som mulig om det er noen datoer som krasjer med andre aktiviteter for deres spiller. Ta forbehold om endringer - og husk at det alltid er ukeplanen som er førende. 

Hovedaktiviteter for TG1 & TG2

Treningskamper og frihelger

Ferieoversikt TG1 og TG2

Sommerferie 2021: Vi tar fri fra og med 5. juli og ut juli måned, og så får vi evt. legge inn treninger for dem som er hjemme hvis muligheten byr seg. 

Høstferie 2021: 4.10 & 5.10 (TG1)

Juleferie 2021/2022: Fra og med onsdag 22.desember til og med søndag 2. januar. Oppstart mandag 3. januar. 

Vinterferie 2022: 

Påskeferie 2022: 


Så er det naturligvis sånn at det for enkelte er vanskelig eller umulig å følge dette av ulike grunner. Tidlig dialog så ordner det seg. 

Endringer kan forekomme underveis og oppdateres på siden der aktivitetsplanen ligger fast.

Powered by: Bloc