Under følger en grov plan for sesongen 2021. Mer detaljert info om kamper, samlinger, cuper med mer vil dere finne i ukeplanen eller i egne infoskriv. Vennligst se over de datoene som nå ligger i aktivitetsplanen, og si ifra til oss så tidlig som mulig om det er noen datoer som krasjer med andre aktiviteter for deres spiller. Ta forbehold om endringer - og husk at det alltid er ukeplanen som er førende. 

Hovedaktiviteter for TG1 & TG2

Treningskamper og frihelger

Frihelger:

1.-2. mai

14.-16. mai (Kristi Himmelfartsdag) - Vi trener på dagtid torsdag 13. mai. 

Hovedaktiviteter for TG3

Både kamper og cuper vil avtales mellom trenere og spillergruppen etter at TG3 kommer i gang med treningene. Antallet kamper og cuper vil avhenge av størrelsen på gruppen og spillernes ambisjonsnivå. Vi drar gjerne på flere cuper med TG3 ila. året :-)

Ferieoversikt TG1 og TG2

Sommerferie 2021: Vi tar fri fra og med 5. juli og ut juli måned, og så får vi evt. legge inn treninger for dem som er hjemme hvis muligheten byr seg. 

Høstferie 2021: 

Juleferie 2021/2022: 

Vinterferie 2022: 

Påskeferie 2022: 

Ferieoversikt TG3

TG3 følger skoleruta og har treningsfri når de har skolefri. 

Så er det naturligvis sånn at det for enkelte er vanskelig eller umulig å følge dette av ulike grunner. Tidlig dialog så ordner det seg. 

Endringer kan forekomme underveis og oppdateres på siden der aktivitetsplanen ligger fast.

Powered by: Bloc