Under følger en grov plan for sesongen 2021. Mer detaljert info om kamper, samlinger, cuper med mer vil dere finne i ukeplanen eller i egne infoskriv. Vennligst se over de datoene som nå ligger i aktivitetsplanen, og si ifra til oss så tidlig som mulig om det er noen datoer som krasjer med andre aktiviteter for deres spiller. Ta forbehold om endringer - og husk at det alltid er ukeplanen som er førende. 

Hovedaktiviteter for TG1 & TG2

Treningskamper og frihelger TG1

Ferieoversikt TG1 og TG2

Påskeferie 2022: TG1 tar fri fra og med onsdag 13. april (siste økt på morgenen/formiddagen tirsdag 12. april) til og med søndag 17. april (første økt etter ferie er seint mandag kveld). 
Sommerferie 2022: TG1 tar fri fra og med 1. juli og frem til Dana cup (25. juli) ut juli måned. Vi legger opp til frivillige treninger i uken før Dana cup (frem til 23. juli) og også tidligere i sommerferien.  

Høstferie 2022: TG1 har fri fra og med lørdag 1. oktober til og med tirsdag 4. oktober. 

Juleferie 2022/2023: Fra og med onsdag 22. desember til og med søndag 2. januar. Oppstart mandag 3. januar. 

Vinterferie 2023: TG1 skal til Spania i vinterferieuka (uke 8 som regel). For TG2 vil vi sjekke interessen for dette før vi bestemmer oss. Info kommer!

Påskeferie 2023: TG1 har aktivitet fra og med fredag 31. mars til og med onsdag formiddag 5. april. Her blir det mest sannsynlig cup eller camp. Mer info kommer! TG2 har fri. 


Så er det naturligvis sånn at det for enkelte er vanskelig eller umulig å følge dette av ulike grunner. Tidlig dialog så ordner det seg. 

Endringer kan forekomme underveis og oppdateres på siden der aktivitetsplanen ligger fast.