Under følger en grov plan for sesongen 2020. Mer detaljert info om kamper, samlinger, cuper med mer vil dere finne i ukeplanen eller i egne infoskriv. Vennligst se over de datoene som nå ligger i aktivitetsplanen, og si ifra til oss så tidlig som mulig om det er noen datoer som krasjer med andre aktiviteter for deres spiller. 

Hovedaktiviteter for TG1 & TG2

Treningskamper


Cuper

Cup på Heming: IKKE 2. eller 3. november. Flyttes

Cuper og camper, 2020:

Summer camp: Uke 31 og 32: Summer camp (27. juli - 9. aug)

Hamar talentcup 5.-6. september

Stjerne cup (lag 1) 23.-25. oktober

Hovedaktiviteter for TG3

Både kamper og cuper vil avtales mellom trenere og spillergruppen etter at TG3 kommer i gang med treningene. Antallet kamper og cuper vil avhenge av størrelsen på gruppen og spillernes ambisjonsnivå. Vi drar gjerne på flere cuper med TG3 ila. året :-)

Ferieoversikt TG1 og TG2

Høstferie:

Juleferie 2020:2021:

Vinterferie 2021:

Påskeferie 2021: 

Sommerferie 2020: Fra og med 25. juni til og med 25. juli. Oppdateres iht. korona-situasjonen og de avlysningene det medfølger!

Ferieoversikt TG3

TG3 følger skoleruta og har treningsfri når de har skolefri,

Juleferie:Siste trening onsdag 19. desember og første trening onsdag 2. januar.

Så er det naturligvis sånn at det for enkelte er vanskelig eller umulig å følge dette av ulike grunner. Tidlig dialog så ordner det seg. 

Endringer kan forekomme underveis og oppdateres på siden der aktivitetsplanen ligger fast. 

Powered by: Bloc