G17 SESONGEN 2022 - AKTIVITETSPLAN

Under følger en kort og konkret ferieoversikt. Likevel vil det komme tilpasninger og justeringer når (og om) det er behov. Derfor vil ukeplanen være den gjeldende oversikten som må følges med på til en hver tid. 

Alle treninger er på Ullern CC Vest Arena om ikke annet er spesifisert. Eventuelle forfall på TG.1 meldes til Dennis Berg Smalsundmo via Messenger før kl 12.00 den aktuelle dagen.

Frem til nyttår vil TG.1 ha 4 økter i uka, om det ikke er treningskamper den gjeldende uka. Det jobbes med å lande motstander til 2 treningskamper før nyttår.Ferieoversikt TG.1 2021/2022:

Juleferie: fom. 18. desember - tom. 2. januar. 

Vinterferie (treningsleir): fom. 19. februar - tom. 26. februar. 

Påskeferie: fom. 11. april - tom. 17. april. 

Sommerferie: hele juli. 

Høstferie: fom. 3. oktober - tom. 8. oktober