G19 Rekrutt SESONGEN 2023 - AKTIVITETSPLAN

Under følger en kort ferieoversikt. Likevel kan det komme tilpasninger og justeringer når (og om) det er behov. Derfor vil ukeplanen være den gjeldende oversikten som må følges med på til en hver tid. 

Alle treninger vil være på Ullern CC Vest Arena når Ullernbanen 2 er isbelagt på vinteren. Eventuelle forfall til trening meldes til Tobias Fjellbakk via Messenger før kl 12.00 den aktuelle dagen.

Frem til nyttår vil G19 Rekrutt ha 3-4 økter i uka, om det ikke er treningskamper den gjeldende uka. Det jobbes med å få til 2 treningskamper før juleferien.  



Ferieoversikt TG.1 2021/2022:

Juleferie: fom. 17. desember - tom. 2. januar. 

Vinterferie (treningsleir): fom. 19. februar - tom. 26. februar. 

Påskeferie: fom. 03. april - tom. 11. april. 

Sommerferie: hele juli. 

Høstferie: fom. 2. oktober - tom. 7. oktober