Ferieoversikt  2022/2023

Her er oversikten over treningsdager ut 2022, samt feriedager for G2008 for sesongen 2022/2023.
Tilpasninger og justeringer er det ofte behov for å gjøre etter hvert, og det vil alltid være ukeplanen som er gjeldende.

Utgangspunkt for ferier TG1:


Cuper/aktiviteter 2022/2023

Under er et utkast for hendelser som kommer fortløpende. Denne planen vil også endres fortløpende. 

Kampdager sesong 2023

Kampdager sesong 2023:

Lag 1: søndag 

Lag 2: tirsdag

Treningsdager mar/apr 2023