Ferieoversikt 2020-2021

- Juleferie 2020: Siste økt mandag 21. desember. Oppstart mandag 4. januar. 

- Vinterferie 2021: Info kommer.  

- Påskeferie 2021: Siste trening onsdag 31. mars. Første trening etter ferien er onsdag 7. april.

- Sommerferie 2021: Siste aktivitet siste dagen i uke 25. Oppstart med obligatoriske treninger for sats-spillere i uke 30.
                                 Summercamp-opplegg kommer i sommerukene som vi er kjent med. 

- Høsteferie 2021: Info kommer.


Cuper/aktiviteter 2021

Avventer med å finne cuper og aktiviteter med tanke på Covid-19.


Powered by: Bloc