Hva er akademiet?

Ullernakademiet er et fotballtilbud for gutter og jenter i alderen 5-11 år til barn som ønsker å utvikle fotballferdighetene sine. Alle trenings- og kampaktivitet ledes av ansatte trenere i klubben.

Ved 5-6-årstrinnet behøver ikke akademitreningen å være et supplement, mens på 7-11 kommer akademiet i tillegg til lagsaktiviteten. 

På akademitreningene står ferdighetsutvikling i sentrum. Det forventes at spillerne som deltar, har dette fokuset, og det legges til rette for å gi hver enkelt deltager best mulig utvikling. Spillerne deles hver trening i grupper for å gi alle riktig blanding av mestring og utfordringer. Treningsgruppene deles ikke etter kamerater, skoler, klasser, lag eller lignende.


Gutter 10 (G2011 i 2020-21)

Kontaktperson:
Magne Aarvik / Runar Mathiassen
Mail: magne@ullern.no  / runarmathiassen@hotmail.com
Tlf: 47 26 59 66 / 938 38 601 


For sommerhalvåret april-oktober 2021 gjelder følgende praktiske informasjon:


Treninger

Treninger er mandag og/eller onsdag kl 1500 til ca 1640 slavisk etter skoleruta. Kl 1630 skal det ryddes og være samling i gruppa før man går.
Kostnad for perioden er kr 4500,-
Forfall til treninger meldes ved å huke av "ikke deltar" i spond.
Dersom deltagelse i annen aktivitet forhindrer å være med begge økter, ta kontakt for individuell avtale.

Keepertrening er fredager kl 1430 til ca 1610 med kostnad 1750,-.
Dersom du allerede er påmeldt begge de ordinære treningene, er dette tilbudet inkludert.
Det er egen keepergruppe i Spond, der man registrerer seg til hver trening: https://group.spond.com/QCURQ

Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi.

Mange er økonomisk berørt av dagens situasjon. Nå, som ellers, kan man ta kontakt med kontaktperson eller magne@ullern.no /47265966 for å avtale en ordning her. 


Akademilaget:

Normalt arrangerer vi mange akademikamper i løpet av denne perioden, i tillegg til cuprunde i august hos Ready og oktober hos Snarøya. Om det gis grønt lys for kamper, vil vi umiddelbart arrangere mange i helgene. Inntil da vil vi ganske hyppig invitere til annen aktivitet på Ullernbanen som erstatning.

Akademilaget gir også mulighet for trening på fredager til samme klokkeslett som mandag og onsdag. Deltagere som ønsker å være med på 
keepertreningen avslutter den 1545, og blir med Akademilagsgruppa i spill.

Kostnad for Akademilaget i perioden er 5000,- (altså et tillegg på 500,- fra treningene)

Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi.


Påmelding
For å melde deg på, legger du deg inn i Spondgruppe for Ullernakademiet G2011, som også er kommunikasjonskanalen vi vil benytte. Dersom du har Spondappen, benytter du kode WMXYD. Eller du følger link: https://group.spond.com/WMXYD. Husk at det er barnet som skal ligge i gruppa. Akademliagsspillere legges også i undergruppe Akademilaget. Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi.
Vi har en facebookgruppe til akademigjengen her: https://www.facebook.com/groups/370041726758267/

FORRIGE PERIODE 

Gutter 10 (G2011 i 2020-21)

Kontaktperson:
Magne Aarvik / Runar Mathiassen
Mail: magne@ullern.no  / runarmathiassen@hotmail.com
Tlf: 47 26 59 66 / 938 38 601 


For vinterhalvåret november 2020 - mars 2021 gjelder følgende praktiske informasjon:


Treninger

Treninger er mandag og/eller onsdag kl 1500 til ca 1640 slavisk etter skoleruta. Kl 1630 skal det ryddes og være samling i gruppa før man går.
Kostnad for perioden er kr 4500,-
Forfall til treninger meldes ved å huke av "ikke deltar" i spond.
Dersom deltagelse i annen aktivitet forhindrer å være med begge økter, ta kontakt for individuell avtale.

Keepertrening er fredager kl 1430 til ca 1610 med kostnad 1750,-.
Dersom du allerede er påmeldt begge de ordinære treningene, er dette tilbudet inkludert.
Det er egen keepergruppe i Spond, der man registrerer seg til hver trening: https://group.spond.com/QCURQ

Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi.

Mange er økonomisk berørt av dagens situasjon. Nå, som ellers, kan man ta kontakt med kontaktperson eller magne@ullern.no /47265966 for å avtale en ordning her. 

Akademilaget:
Dette vil være et kamptilbud som gir mulighet for deltagelse i Akademiligaen (se info lenger ned) og eventuelt andre kampaktiviter vi arrangerer i den aktuelle perioden, i tillegg til mulighet for trening også på fredager til samme klokkeslett som mandag og onsdag. Deltagere som ønsker å være med på 
keepertreningen, avslutter den 1545, og blir med Akademilagsgruppa i spill.
For vinteren vil øvrige kampaktiviteter innebære deltagelse i Futsalserie. Info i spondgruppe.
Kostnad for Akademilaget inkludert treninger, men ikke Futsal: 5000,-
Kostnad for Akademilaget inkludert treninger og Futsal: 5185,- (påmeldingsavgift på totalt 5000 delt på 27 spillere)

Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi.

Akademiligaen er et samarbeid mellom 8 (7) klubber (Frigg, Snarøya, Ready, Røa, Heming, Holmen, Bærums Verk-Hauger(?) og Ullern) om å skape et nivådifferensiert kamptilbud for spillerne i de respektive klubbers akademitilbud.

På G10 arrangerer klubbene på omgang turneringsspill i 7erfotball med offside. Alle klubbene deler inn spillergruppene sine etter ferdighetsnivåer, og melder så lagene sine på standardiserte nivåer, med det målet at alle kamper skal bli jevne for best mulig utvikling for hver spiller. Hvert lag spiller minst 3 kamper a 25 minutter hver turnering. Kampene legges så kompakt som mulig med utgangspunkt i 35 min mellom hver av lagets kamper.

For perioden gjelder følgende FORELØPIGE datoer innenfor tidsrom 0900-1200. Bekreftede runder kommer som arrangement i Spond.
7. nov på Holmen
28. nov hos Heming
16. jan på Holmen
6. feb på Røa
6. mars hos Frigg
20. mars hos Ullern

Påmelding
For å melde deg på, legger du deg inn i Spondgruppe for Ullernakademiet G2011, som også er kommunikasjonskanalen vi vil benytte. Dersom du har Spondappen, benytter du kode WMXYD. Eller du følger link: https://group.spond.com/WMXYD. Husk at det er barnet som skal ligge i gruppa. Akademliagsspillere legges også i undergruppe Akademilaget. Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi.

Faebookgruppe
Vi har en facebookgruppe til akademigjengen her:
https://www.facebook.com/groups/370041726758267/