Hva er akademiet?

Ullernakademiet er et ekstra treningstilbud til alle fotballglade gutter og jenter som ønsker å ha mer aktivitet enn de allerede har på lagene sine. På treningene kommer barn fra forskjellige skoler og samles til trening på sitt årskull. Treningene våre ligger i "aks-tiden" i tidsrommet etter skoletid. Det mulig for alle som ønsker å delta.

Vi ønsker å gi hvert enkelt barn gode opplevelser og glede av alle våre økter. For å oppnå dette etterstreber vi at alle skal oppleve trygghet og mestring hver gang de møter opp. Selv om barna samles på tvers av skoler legger vi til rette for at barna skal trene med venner. Samtidig tilpasses grupper og treningsinnhold for at barna skal få en hensiktsmessig blanding av mestring og utfordring. Det er en forutsetning for å utvikle seg som fotballspiller! På lang sikt dannes nye vennskap på tvers av skoler og tidligere venner på akademiet. Dette gir en trygg overgang den dagen årskullets lag samles til ett ved overgangen til JG11 år.

Trenerne på akademiet har en stamme bestående av trenere med lengre utdanning og lang fartstid i klubben. Denne kontinuiteten er sjelden i norske klubber og har gitt oss gode forutsetninger for å utvikle Ullernakademiet i riktig retning. I tillegg er det nyere Ullerntrenere og utvalgte Ullernspillere som arbeider med barna. Hver årskull har en kullansvarlig som står for koordinering av hver trening, og følger opp alle trenerne.

Akademilaget er et tilbud på hvert alderstrinn fra JG8 år som i hovedsak gir mulighet til kamper i regi av akademiet. Vi samarbeider med flere av våre naboklubber om å skape dette kamptilbudet. 


Jenter 7 år (J2015 i 2021-22)

Kontaktperson:
Ole Aakerøy
Mail: oleaakeroy@hotmail.com
Tlf: 476 52 761

For sommerhalvåret april-oktober 2022 gjelder følgende praktiske informasjon:


Treninger

Treninger er tirsdag og torsdag kl 1445 til ca 1625 slavisk etter skoleruta. Kl 1615 skal det ryddes og være samling i gruppa før man går hjem. Trenere tar seg av barna til alle er hentet.
Kostnad for perioden er kr 5000,-.
Det er også mulig å melde seg på én av dagene til kr 3000,-
Forfall til treninger meldes ved å huke av "ikke deltar" i spond.
Vi tilbyr følging fra skolene. Se nederst for mer informasjon.

Keepertrening er fredager kl 15-16 med kostnad 2000,-.
Dersom du allerede er påmeldt begge de ordinære treningene er dette tilbudet inkludert.
Det er egen keepergruppe i Spond, der man registrerer seg til hver trening: https://group.spond.com/QCURQ

Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi.

Mange er økonomisk berørt av dagens situasjon. Nå, som ellers, kan man ta kontakt med kontaktperson eller magne@ullern.no /47265966 for å avtale en ordning her.

NB: Barn som går på Bjørnsletta Skole melder seg på våre treninger via Aks, men vi ber dere fortsatt legge dere inn i spondgruppa her. Dersom dette prosjektet ikke blir videreført neste skoleår, vil man betale halv periode for høsten.

Etter avtale per e-post er man velkommen til å prøve ut treningen før man melder på.
Det er alltid mulig å bli med underveis i perioden.


Påmelding

For å delta må du være i Spondgruppe forr Ullernakademiet 2015, som også er kommunikasjonskanalen vi vil benytte. Dersom du har Spondappen, benytter du kode VCPGM. Eller du følger link: https://group.spond.com/VCPGM. Husk at det er barnet som skal ligge i gruppa. Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi sommer 2021.

I tillegg har vi en facebookgruppe for alle gutter og jenter født 2015 som er interessert i å spille fotball hos oss: https://www.facebook.com/groups/835367626647255/


Følging fra skolene
På tirsdager og torsdager tilbyr vi 1. og 2.klassingene følging fra Bestum-, Lilleaker-, Bjørnsletta- og Lysejordet Skole ved skoleslutt. Barna pakker tingene sine etter siste time og gjør seg klar ved Aks utkryss. Vi spiser matpakker ved ankomst på Ullernbanen.

Foresatte må selv ha dialog med skolen om barnet skal være med eller ikke. Vi kan ikke ta ansvar for å lete etter barn som ikke er på plass når vi skal gå (selv om vi i stor grad gjør det for det...)

Fra Bjørnsletta følger Aks barna til (og, om ønskelig, fra) banenFORRIGE PERIODE

Jenter 7 år (J2015 i 2021-22)

Kontaktperson:
Ole Aakerøy
Mail: oleaakeroy@hotmail.com
Tlf: 476 52 761

For vinterhalvåret nov-mars 2021-22 gjelder følgende praktiske informasjon:


Treninger

Treninger er tirsdag og torsdag kl 1445 til ca 1625 slavisk etter skoleruta. Kl 1615 skal det ryddes og være samling i gruppa før man går hjem. Trenere tar seg av barna til alle er hentet.
Kostnad for perioden er kr 4500,-.
Det er også mulig å melde seg på én av dagene til kr 2750,-
Forfall til treninger meldes ved å huke av "ikke deltar" i spond.
Vi tilbyr følging fra skolene. Se nederst for mer informasjon.

Keepertrening er fredager kl 15-16 med kostnad 1750,-.
Dersom du allerede er påmeldt begge de ordinære treningene er dette tilbudet inkludert.
Det er egen keepergruppe i Spond, der man registrerer seg til hver trening: https://group.spond.com/QCURQ

Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi.

Mange er økonomisk berørt av dagens situasjon. Nå, som ellers, kan man ta kontakt med kontaktperson eller magne@ullern.no /47265966 for å avtale en ordning her.

NB: Barn som går på Bjørnsletta Skole melder seg på våre treninger via Aks, men vi ber dere fortsatt legge dere inn i spondgruppa her.

Etter avtale per e-post er man velkommen til å prøve ut treningen før man melder på.
Det er alltid mulig å bli med underveis i perioden.


Påmelding

For å delta må du være i Spondgruppe forr Ullernakademiet 2015, som også er kommunikasjonskanalen vi vil benytte. Dersom du har Spondappen, benytter du kode VCPGM. Eller du følger link: https://group.spond.com/VCPGM. Husk at det er barnet som skal ligge i gruppa. Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi sommer 2021.

I tillegg har vi en facebookgruppe for alle gutter og jenter født 2015 som er interessert i å spille fotball hos oss: https://www.facebook.com/groups/835367626647255/


Følging fra skolene
På tirsdager og torsdager tilbyr vi 1. og 2.klassingene følging fra Bestum-, Lilleaker-, Bjørnsletta- og Lysejordet Skole ved skoleslutt. Barna pakker tingene sine etter siste time og gjør seg klar ved Aks utkryss. Vi spiser matpakker ved ankomst på Ullernbanen.

Foresatte må selv ha dialog med skolen om barnet skal være med eller ikke. Vi kan ikke ta ansvar for å lete etter barn som ikke er på plass når vi skal gå (selv om vi i stor grad gjør det for det...)