Hva er akademiet?

Ullernakademiet er et fotballtilbud for gutter og jenter i alderen 5-11 år til barn som ønsker å utvikle fotballferdighetene sine. Alle trenings- og kampaktiviteter ledes av ansatte trenere i klubben. 

Ved 5-6-årstrinnet behøver ikke akademitreningen å være et supplement, mens på 7-11 kommer akademiet i tillegg til lagsaktiviteten. 


Jenter 5 år i 2020

Kontaktperson:
Magne Aarvik
Mail: magne.aarvik@gmail.com
Tlf: 47 26 59 66


For sommerhalvåret april-oktober 2020 gjelder følgende praktiske informasjon:


Treninger

Treninger er tirsdager og/eller torsdager kl 1700 til ca 1810 på Ullernbanen slavisk etter skoleruta. Vi trener normalt på "gamle kunstgress" som er den banen med is om vinteren. Kl 1800 skal det ryddes og være samling i gruppa før man går. Å rekke trening kl 1700 kan noen dager være hektisk. Det er selvsagt best for alle å være på plass i god tid til øktstart, men vi har forståelse for, og tar godt i mot, de som kommer etter at vi har begynt økta. 

Alle treninger legges som arrangement i spondgruppa. Formiddagen før hver trening legges det ut et bilde av banen som viser hvor hvert enkelt barn skal møte opp til treningen som kommentar i arrangementet. Hvert barn skal ha en voksen med ansvar for seg på treningen.

Kostnad for perioden for 2 eller 1 treningsdag er henholdsvis kr 2500,- og 2000,-.

For nye deltagere fra sommeren betales henholdsvis kr 1500,- eller 1000,- (det blir riktig siden prisen for 2 er satt ut fra at den muligheten kun er der i høst)
For de som vil utvide fra 1 til 2 dager nå ved sommeren, betales da mellomlegget.

Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi.

Mange er økonomisk berørt av dagens situasjon. Nå, som ellers, kan man ta kontakt med kontaktperson eller magne@ullern.no /47265966 for å avtale en ordning her. 

Etter avtale per e-post er man velkommen til å prøve ut treningen før man melder på.
Det er alltid mulig å bli med underveis i perioden.

Jenter og gutter trener sammen, men er vi mange nok fra begge kjønn, kan det være aktuelt å dele seg (per tid er vi delt på torsdager).


Påmelding:

For å melde deg på, legger du deg inn i Spondgruppe for Ullernakademiet 2015, som også er kommunikasjonskanalen vi vil benytte. Dersom du har Spondappen, benytter du kode VCPGM. Eller du følger link: https://group.spond.com/VCPGM. Husk at det er barnet som skal ligge i gruppa. Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi sommer.


I tillegg har vi en facebookgruppe for alle gutter og jenter født 2015 som er interessert i å spille fotball hos oss: https://www.facebook.com/groups/835367626647255/


For både foreldre og barn er dette første møte med oss, så vi ber dere lese gjennom denne informasjonen før dere melder på barnet:


Om opplegget:

Kjernen i opplegget er å utvikle fotballferdighetene sine. Men for å klare det, må vi fokusere vel så mye på noen andre punkter:

1) Treningen skal være gøy og bygge motivasjon for mer lek og øving med ballen.
Barna kommer til treningen med ulike personligheter, ulik modning og ulik erfarning med fotball/idrett. Treningen tilrettelegges så alle skal kunne gå hjem med opplevelsen av å ha fått til noe bra. Treningen tilpasses mtp den enkeltes fysiske og mentale modning og fotballerfaring. I aktivitetene settes barna sammen først og fremst mtp dette - i mindre grad ut fra hvem de kjenner fra tidligere (ingen regel uten unntak).
Vi håper treningen gir både foreldre og barn inspirasjon til egenaktivitet med ballen.

2) Man skal lære å fungere i en gruppe på fotballtrening.
Alle treninger starter og slutter med en rolig samling i gruppa. I forkant minner vi alltid om tre grunnregler for å få en god trening sammen:
- Vi hører etter når noen snakker
- Vi retter oss etter beskjedene fra trenerne
- Vi prøver vårt beste
I tillegg til forhåpentligvis kjente rammer fra hjem og barnehage for hvordan vi er mot hverandre.

3) Opplevelsen av at øving kan gjøre deg flinkere
Barn slår fort fast at de enten får til noe (det var lett) eller ikke får til noe (det går ikke). Majoriteten av ferdighetsutviklingen vi legger til rette for skal skje gjennom lek/spill, men vi har også aktiviteter der konsentrasjon og repetisjon er nøkkelord for å få til den aktuelle ferdigheten. Å erfare at ferdigheter er noe du får gjennom øving, og ikke er en konstant faktor du har, eller ikke har, fått tildelt, ser vi som sentralt på alle våre alderstrinn. På et eller annet tidspunkt har dette med det man kaller å være utviklingsorientert. Prosessen med å skape utviklingsorienerte spillere, starter vi med fra første årstrinn. Å lære seg å finne glede i egen mestring fremfor sammenligning med andre - som senere kan kalles resultater - har ingen nedre aldersgrense.


Foreldrenes rolle på øktene:

Alle barn må ha en voksen med ansvar for seg tilstede ved treningen, så både barn og trenere har noen å henvende seg til ved behov. Dersom barnet ditt faller ut av treningen, oppfordrer vi deg til å involvere deg og forsøke å hjelpe barnet i gang. Barn som er litt utrygge de første treningene, kan ha behov for mor eller far med seg i aktiviteten. Det er helt i orden der det er mulig. Om du er usikker på om du kan/bør involvere deg i en situasjon, er som regel svaret ja. Trenerne er glade for den hjelp så ikke 1-2 barn krever hele hans oppmerksomhet. Spør dersom du er usikker.

MEN så lenge barnet deltar og fungerer i aktiviteten, skal ikke foreldre involvere seg i instruksjon, veiledning eller "heiing" av barnet. Det er krevende nok for trenerne å nå frem til barna med beskjeder og tilbakemeldinger, uten å kjempe med foreldrene om deres oppmerksomhet.

For foreldre som kan se for seg å være med som trenere for barna gjennom barnefotballen, gir treningene nyttig input i både praktisk gjennomføring og metodikk. Det er velkomment med spørsmål knyttet til det som observeres.

Og et PS til dere: Dersom det viser seg at det ikke fungerer så godt for ditt barn å delta på organisert fotballtrening akkurat nå, betyr ikke det at det nødvendigvis er slik også om noen uker, måneder eller et år.


Powered by: Bloc