Hva er akademiet?

Ullernakademiet er et fotballtilbud for gutter og jenter i alderen 5-11 år til barn som ønsker å utvikle fotballferdighetene sine. Alle trenings- og kampaktiviteter ledes av ansatte trenere i klubben. 

Ved 5-6-årstrinnet behøver ikke akademitreningen å være et supplement, mens på 7-11 kommer akademiet i tillegg til lagsaktiviteten. 


Jenter 6 år i 2021

Kontaktperson:
Ole Aakerøy
Mail: oleaakeroy@hotmail.com
Tlf: 476 52 761


For sommerhalvåret april-oktober 2021 gjelder følgende praktiske informasjon: (Merk særskilt informasjon for barn på Bjørnsletta Skole)


Treninger

Fra skolestart i august er treninger tirsdag og torsdag kl 1445 til ca 1620 slavisk etter skoleruta. Kl 1615 skal det ryddes og være samling i gruppa før man går hjem. Trenere tar seg av barna til alle er hentet.
Kostnad for perioden er kr 4000,-.
Det er også mulig å melde seg på én av dagene til kr 2500,-
Forfall til treninger meldes ved å huke av "ikke deltar" i spond.
Vi tilbyr følging fra 4 skoler. Se nederst for mer informasjon.

Keepertrening er fredager kl 1500 til ca 1610 med kostnad 1750,-.
Dersom du allerede er påmeldt begge de ordinære treningene er dette tilbudet inkludert.
Det er egen keepergruppe i Spond, der man registrerer seg til hver trening: https://group.spond.com/QCURQ

Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi sommer 2021.

Mange er økonomisk berørt av dagens situasjon. Nå, som ellers, kan man ta kontakt med kontaktperson eller magne@ullern.no /47265966 for å avtale en ordning her. 

Etter avtale per e-post er man velkommen til å prøve ut treningen før man melder på.
Det er alltid mulig å bli med underveis i perioden. Sent ankomne får tilpasset kostnaden til perioden man faktisk deltar.


Påmelding

For å delta må du være i Spondgruppe for J2015 der øktene ligger som egne arrangementer. Link til gruppa er: https://group.spond.com/EFLKH Husk at det er barnet som skal ligge i gruppa. Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi sommer 2021.

I tillegg har vi en facebookgruppe for alle gutter og jenter født 2015 som er interessert i å spille fotball hos oss: https://www.facebook.com/groups/835367626647255/


Følging fra skolene
På tirsdager og torsdager tilbyr vi 1. og 2.klassingene følging fra Bestum-, Lilleaker-, Bjørnsletta- og Lysejordet Skole ved skoleslutt. Barna pakker tingene sine etter siste time og gjør seg klar ved Aks utkryss. Vi spiser matpakker ved ankomst på Ullernbanen.


Foresatte må selv ha dialog med skolen om barnet skal være med eller ikke. Vi kan ikke ta ansvar for å lete etter barn som ikke er på plass når vi skal gå (selv om vi i stor grad gjør det for det...)







FORRIGE PERIODE


Jenter 6 år i 2021

Kontaktperson:
Dennis Berg Smalsundmo
Mail: densmal@icloud.com
Tlf: 97 61 98 10


For vinterhalvåret november-mars 2020-21 gjelder følgende praktiske informasjon: 


Treninger

Treninger er mandager kl 18-19 i Nedre Gymsal på Lysejordet Skole eller tirsdager kl 17-1810 i Øvre Gymsal slavisk etter skoleruta. Vi trener normalt på "gamle kunstgress" som er den banen med is om vinteren. Ved tidspunktet som står her for treningsslutt skal det ryddes og være samling i gruppa før man går. Å rekke trening kl 1700 kan noen dager være hektisk. Det er selvsagt best for alle å være på plass i god tid til øktstart, men vi har forståelse for, og tar godt i mot, de som kommer etter at vi har begynt økta.

Alle treninger legges som arrangement i spondgruppa. For vinterperioden praktiseres AVMELDING. Alle påmeldte er altså regnet med til hver økt, og så velger du avslå så tidlig som mulig før hver økt. Helst senest morgenen på øktdag.

Kostnad for perioden er kr 2500

Mange er økonomisk berørt av dagens situasjon. Nå, som ellers, kan man ta kontakt med kontaktperson eller magne@ullern.no /47265966 for å avtale en ordning her. 

Etter avtale per e-post er man velkommen til å prøve ut treningen før man melder på.
Det er alltid mulig å bli med underveis i perioden.

Jenter og gutter trener sammen, men er vi mange nok er det aktuelt å lage egen jentegruppe (per tid har vi dette på torsdager).


Påmelding

For å delta må du være i Spondgruppe forr Ullernakademiet 2015, som også er kommunikasjonskanalen vi vil benytte. Dersom du har Spondappen, benytter du kode VCPGM. Eller du følger link: https://group.spond.com/VCPGM. Husk at det er barnet som skal ligge i gruppa. Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi vinter.


I tillegg har vi en facebookgruppe for alle gutter og jenter født 2015 som er interessert i å spille fotball hos oss: https://www.facebook.com/groups/835367626647255/


De som har dette som første møte med oss, ber vi lese gjennom denne informasjonen:


Om opplegget:

Kjernen i opplegget er å utvikle fotballferdighetene sine. Men for å klare det, må vi fokusere vel så mye på noen andre punkter:

1) Treningen skal være gøy og bygge motivasjon for mer lek og øving med ballen.
Barna kommer til treningen med ulike personligheter, ulik modning og ulik erfarning med fotball/idrett. Treningen tilrettelegges så alle skal kunne gå hjem med opplevelsen av å ha fått til noe bra. Treningen tilpasses mtp den enkeltes fysiske og mentale modning og fotballerfaring. I aktivitetene settes barna sammen først og fremst mtp dette - i mindre grad ut fra hvem de kjenner fra tidligere (ingen regel uten unntak).
Vi håper treningen gir både foreldre og barn inspirasjon til egenaktivitet med ballen.

2) Man skal lære å fungere i en gruppe på fotballtrening.
Alle treninger starter og slutter med en rolig samling i gruppa. Vi minner barna stadig om tre grunnregler for å få en god trening sammen:
- Vi hører etter når noen snakker
- Vi retter oss etter beskjedene fra trenerne
- Vi prøver vårt beste
I tillegg til forhåpentligvis kjente rammer fra hjem og barnehage for hvordan vi er mot hverandre.

3) Opplevelsen av at øving kan gjøre deg flinkere
Barn slår fort fast at de enten får til noe (det var lett) eller ikke får til noe (det går ikke). Majoriteten av ferdighetsutviklingen vi legger til rette for skal skje gjennom lek/spill, men vi har også aktiviteter der konsentrasjon og repetisjon er nøkkelord for å få til den aktuelle ferdigheten. Å erfare at ferdigheter er noe du får gjennom øving, og ikke er en konstant faktor du har, eller ikke har, fått tildelt, ser vi som sentralt på alle våre alderstrinn. På et eller annet tidspunkt har dette med det man kaller å være utviklingsorientert. Prosessen med å skape utviklingsorienerte spillere, starter vi med fra første årstrinn. Å lære seg å finne glede i egen mestring fremfor sammenligning med andre - som senere kan kalles resultater - har ingen nedre aldersgrense. 


Foreldrenes rolle på øktene:

Alle barn må ha en voksen med ansvar for seg tilstede ved treningen, så både barn og trenere har noen å henvende seg til ved behov. Dersom barnet ditt faller ut av treningen, oppfordrer vi deg til å involvere deg og forsøke å hjelpe barnet i gang. Barn som er litt utrygge de første treningene, kan ha behov for mor eller far med seg i aktiviteten. Det er helt i orden der det er mulig. Om du er usikker på om du kan/bør involvere deg i en situasjon, er som regel svaret ja. Trenerne er glade for den hjelp så ikke 1-2 barn krever hele hans oppmerksomhet. Spør dersom du er usikker.

MEN så lenge barnet deltar og fungerer i aktiviteten, skal ikke foreldre involvere seg i instruksjon, veiledning eller "heiing" av barnet. Det er krevende nok for trenerne å nå frem til barna med beskjeder og tilbakemeldinger, uten å kjempe med foreldrene om deres oppmerksomhet. 

For foreldre som kan se for seg å være med som trenere for barna gjennom barnefotballen, gir treningene nyttig input i både praktisk gjennomføring og metodikk. Det er velkomment med spørsmål knyttet til det som observeres.

Og et PS til dere: Dersom det viser seg at det ikke fungerer så godt for ditt barn å delta på organisert fotballtrening akkurat nå, betyr ikke det at det nødvendigvis er slik også om noen uker, måneder eller et år.



Powered by: Bloc