Hva er akademiet?

Ullernakademiet er et fotballtilbud for gutter og jenter i alderen 5-11 år til barn som ønsker å utvikle fotballferdighetene sine. Alle trenings- og kampaktivitet ledes av ansatte trenere i klubben. 

Ved 5-6-årstrinnet behøver ikke akademitreningen å være et supplement, mens på 7-11 kommer akademiet i tillegg til lagsaktiviteten. 


Jenter 11 år (2009 i 2019)

Kontaktperson:
Magne Aarvik
Mail: magne.aarvik@gmail.com
Tlf: 47 26 59 66


Akademilaget

Ekstratilbudet på alderstrinnet for jentene innebærer som steg 1 deltagelse på "Akademilaget". De trener 1 gang ukentlig + spiller kamper. For vinteren 2019-20 er treningen mandager kl 15-1630
Akademilaget har Spongruppe https://group.spond.com/DUNLY. Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi. Deltagelse for perioden nov-mars koster 3000 kroner.

Akademideltagelse/hospitering utover Akademilaget

Deltagelse på Akademitreninger og/eller hospitering med eldre alderstrinn/guttelag utover Akademilagstilbudet koster ytterligere 1000 kroner for perioden - altså totalt 4000. Betales på ovenforstående vis.

Powered by: Bloc