Hva er akademiet?

Ullernakademiet er et fotballtilbud for gutter og jenter i alderen 5-11 år til barn som ønsker å utvikle fotballferdighetene sine. Alle trenings- og kampaktiviteter ledes av ansatte trenere i klubben. 

Ved 5-6-årstrinnet behøver ikke akademitreningen å være et supplement, mens på 7-11 kommer akademiet i tillegg til lagsaktiviteten. 


Gutter 7 (G2013 i 2019-20)

Kontaktperson:
Nicolas Gajardo
Mail: nicolas080611@hotmail.com 
Tlf: 46 25 89 30

For sommerhalvåret 2020 (april-oktober) gjelder følgende praktiske informasjon:


Treninger
Treninger er tirsdag og torsdag kl 1445 til ca 1625 slavisk etter skoleruta. Kl 1615 skal det ryddes og være samling i gruppa før man går hjem.
Kostnad for perioden er kr 3500,-.
Det er også mulig å melde seg på én av dagene til kr 2500,-
Forfall til treninger meldes per mail til kontaktperson
Vi tilbyr følging fra skolene. Se nederst for mer informasjon.

Keepertrening er fredager kl 1430 til ca 1610 med kostnad 1750,-.
Dersom du allerede er påmeldt begge de ordinære treningene, er dette tilbudet inkludert.

For nye deltagere fra sommeren gjelder halv betaling.

Mange er økonomisk berørt av dagens situasjon. Nå, som ellers, kan man ta kontakt med kontaktperson eller magne@ullern.no /47265966 for å avtale en ordning her. 

Påmelding
For å melde deg på, legger du deg inn i Spondgruppe for Ullernakademiet G2013, som også er kommunikasjonskanalen vi vil benytte. Om det er en trening du ikke kan delta på, melder du deg av det "arrangementet". Dersom du har Spondappen, benytter du kode CJBEI. Eller du følger link: https://group.spond.com/CJBEI. Husk at det er barnet som skal ligge i gruppa. Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi.


Følging fra skolene
På tirsdager og torsdager tilbyr vi 1. og 2.klassingene følging fra Bestum-, Lilleaker-, Bjørnsletta- og Lysejordet Skole ved skoleslutt. Barna går ved skoleslutt rett til oss på møtested, og vi spiser matpakker ved ankomst på Ullernbanen. Tidene nedenfor skal være koordinert med 1. og 2.klassingenes undervisningsslutt. Gi beskjed ved eventuelle feil. 

Bestum:
Samlingssted: Ved porten til skolegården.
Tirsdag: Vi ankommer kl 1315 med avmarsj 1330
Torsdag: Vi ankommer kl 1355 med avmarsj 1405

Lilleaker:
Samlingssted: Ved porten til skolegården
Tirsdag og torsdag: Vi ankommer kl 1330 med avmarsj 1345

Bjørnsletta:
Samlingssted: Utenfor inngangen ved utkryss
Tirsdag og torsdag: Vi ankommer kl 1340 med avmarsj 1355

Lysejordet:
Samlingssted: Ved lekeplassen helt nederst på skolen
Tirsdag og torsdag: Vi ankommer kl 1315 med avmarsj 1330

Foresatte må selv ha dialog med skolen om barnet skal være med eller ikke. Vi kan ikke ta ansvar for å lete etter barn som ikke er ved samlingsstedet, selv om vi ikke har fått beskjed om at de ikke kan være med den dagen.


Powered by: Bloc