Hva er akademiet?

Ullernakademiet er et ekstra treningstilbud til alle fotballglade gutter og jenter som ønsker å ha mer aktivitet enn de allerede har på lagene sine. På treningene kommer barn fra forskjellige skoler og samles til trening på sitt årskull. Treningene våre ligger i "aks-tiden" i tidsrommet etter skoletid. Det mulig for alle som ønsker å delta.

Vi ønsker å gi hvert enkelt barn gode opplevelser og glede av alle våre økter. For å oppnå dette etterstreber vi at alle skal oppleve trygghet og mestring hver gang de møter opp. Selv om barna samles på tvers av skoler legger vi til rette for at barna skal trene med venner. Samtidig tilpasses grupper og treningsinnhold for at barna skal få en hensiktsmessig blanding av mestring og utfordring. Det er en forutsetning for å utvikle seg som fotballspiller! På lang sikt dannes nye vennskap på tvers av skoler og tidligere venner på akademiet. Dette gir en trygg overgang den dagen årskullets lag samles til ett ved overgangen til JG11 år.

Trenerne på akademiet har en stamme bestående av trenere med lengre utdanning og lang fartstid i klubben. Denne kontinuiteten er sjelden i norske klubber og har gitt oss gode forutsetninger for å utvikle Ullernakademiet i riktig retning. I tillegg er det nyere Ullerntrenere og utvalgte Ullernspillere som arbeider med barna. Hver årskull har en kullansvarlig som står for koordinering av hver trening, og følger opp alle trenerne.

Akademilaget er et tilbud på hvert alderstrinn fra JG8 år som i hovedsak gir mulighet til kamper i regi av akademiet. Vi samarbeider med flere av våre naboklubber om å skape dette kamptilbudet. 


Gutter 9 (G2013 i 2021-22)

Kontaktperson:
Nicolas Gajardo
Mail: nicolas080611@hotmail.com
Tlf: 46 25 89 30


For sommerhalvåret 2022 (april-oktober) gjelder følgende praktiske informasjon:


Treninger

FØR SOMMEREN er treninger tirsdag og torsdag kl 1445 til ca 1625 slavisk etter skoleruta. Kl 1615 skal det ryddes og være samling i gruppa før man går hjem.
ETTER SOMMEREN er treninger mandag og onsdag kl 1500 til ca 1640 slavisk etter skoleruta. Kl 1630 skal det ryddes og være samling i gruppa før man går hjem. Dette er da tidene som gjelder de neste årene!

Kostnad for perioden er kr 5000,-.
Det er også mulig å melde seg på én av dagene til kr 3000,-
Forfall til treninger meldes ved å huke av "ikke deltar" i spond.

Keepertrening er fredager kl 15 til 16 med kostnad 2000,-.
Dersom du allerede er påmeldt begge de ordinære treningene er dette tilbudet inkludert.
Det er egen keepergruppe i Spond, der man registrerer seg til hver trening: https://group.spond.com/QCURQ

For nye deltagere fra sommeren gjelder halv betaling.

Mange er økonomisk berørt av dagens situasjon. Nå, som ellers, kan man ta kontakt med kontaktperson eller magne@ullern.no /47265966 for å avtale en ordning her.


Akademilaget 

Dette er et kamptilbud som gir mulighet for deltagelse i Akademiligaen (se info lenger ned) og eventuelt andre kampaktiviter vi arrangerer i den aktuelle perioden.

Kostnad for Akademilaget inkludert begge treninger: 5500,-
Kostnad for Akademilaget inkludert 1 ukentlig trening: 4000,-

Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi.

Akademiligaen er et samarbeid mellom 7 klubber (Frigg, Snarøya, Ready, Røa, Heming, Holmen og Ullern) om å skape et nivådifferensiert kamptilbud for spillerne i de respektive klubbers akademitilbud.

På G9 arrangerer klubbene på omgang turneringsspill i 5erfotball på vinteren og 7erfotball fra og med sommerhalvåret. Alle klubbene deler inn spillergruppene sine etter ferdighetsnivåer til hver runde, og melder så lagene sine på standardiserte nivåer, med det målet at alle kamper skal bli jevne for best mulig utvikling for hver spiller. Hvert lag spiller minst 3 kamper a 25 minutter hver turnering. Kampene legges så kompakt som mulig med utgangspunkt i 35 min mellom hver av lagets kamper.

For perioden gjelder følgende datoer innenfor tidsrom 1200-1600.
(3. april hos Ullern tidsrom 9-12. Inkludert i vinteren - opprinnelig i mars)
27. august hos Ready
15. oktober hos Snarøya

NB: Vi kommer også til å spille flere enkeltstående kamper i helgene mot ulike klubber i 7er/5er. Da spiller vi f eks 2-4 samtidige kamper mot samme klubb 2x30 min.


Påmelding og betaling

For å melde deg på, legger du deg inn i Spondgruppe for Ullernakademiet G2013, som også er kommunikasjonskanalen vår. Om det er en trening du ikke kan delta på, melder du deg av det "arrangementet". Dersom du har Spondappen, benytter du kode CJBEI. Eller du følger link: https://group.spond.com/CJBEI. Husk at det er barnet som skal ligge i gruppa. Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi.

Mange er økonomisk berørt av dagens situasjon. Nå, som ellers, kan man ta kontakt med kontaktperson eller magne@ullern.no /47265966 for å avtale en ordning her.


FORRIGE PERIODE
Gutter 9 (G2013 i 2021-22)

Kontaktperson:
Nicolas Gajardo
Mail: nicolas080611@hotmail.com
Tlf: 46 25 89 30


For vinterhalvåret 2021-22 (nov-mars) gjelder følgende praktiske informasjon:


Treninger

Treninger er tirsdag og torsdag kl 1445 til ca 1625 slavisk etter skoleruta. Kl 1615 skal det ryddes og være samling i gruppa før man går hjem.
Kostnad for perioden er kr 4500,-.
Det er også mulig å melde seg på én av dagene til kr 2750,-
Forfall til treninger meldes ved å huke av "ikke deltar" i spond.

Keepertrening er fredager kl 15 til 16 med kostnad 1750,-.
Dersom du allerede er påmeldt begge de ordinære treningene er dette tilbudet inkludert.
Det er egen keepergruppe i Spond, der man registrerer seg til hver trening: https://group.spond.com/QCURQ

For nye deltagere fra sommeren gjelder halv betaling.

Mange er økonomisk berørt av dagens situasjon. Nå, som ellers, kan man ta kontakt med kontaktperson eller magne@ullern.no /47265966 for å avtale en ordning her.


Akademilaget

Dette er et kamptilbud som gir mulighet for deltagelse i Akademiligaen (se info lenger ned) og eventuelt andre kampaktiviter vi arrangerer i den aktuelle perioden.

Kostnad for Akademilaget inkludert begge treninger: 5000,-
Kostnad for Akademilaget inkludert 1 ukentlig trening: 3500,-

Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi.

Akademiligaen er et samarbeid mellom 7 klubber (Frigg, Snarøya, Ready, Røa, Heming, Holmen og Ullern) om å skape et nivådifferensiert kamptilbud for spillerne i de respektive klubbers akademitilbud.

På G9 arrangerer klubbene på omgang turneringsspill i 5erfotball. Alle klubbene deler inn spillergruppene sine etter ferdighetsnivåer til hver runde, og melder så lagene sine på standardiserte nivåer, med det målet at alle kamper skal bli jevne for best mulig utvikling for hver spiller. Hvert lag spiller minst 3 kamper a 25 minutter hver turnering. Kampene legges så kompakt som mulig med utgangspunkt i 35 min mellom hver av lagets kamper.

For perioden gjelder følgende datoer innenfor tidsrom 0900-1200.
14. nov hos Frigg
28. nov hos Heming
9. jan hos Holmen
6. feb hos Røa
6. mars hos Heming
20. mars hos Ullern


Påmelding og betaling

For å melde deg på, legger du deg inn i Spondgruppe for Ullernakademiet G2013, som også er kommunikasjonskanalen vår. Om det er en trening du ikke kan delta på, melder du deg av det "arrangementet". Dersom du har Spondappen, benytter du kode CJBEI. Eller du følger link: https://group.spond.com/CJBEI. Husk at det er barnet som skal ligge i gruppa. Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi.

Mange er økonomisk berørt av dagens situasjon. Nå, som ellers, kan man ta kontakt med kontaktperson eller magne@ullern.no /47265966 for å avtale en ordning her.