Hva er akademiet?

Ullernakademiet er et fotballtilbud for gutter og jenter i alderen 5-11 år til barn som ønsker å utvikle fotballferdighetene sine. Alle trenings- og kampaktiviteter ledes av ansatte trenere i klubben. 

Ved 5-6-årstrinnet behøver ikke akademitreningen å være et supplement, mens på 7-11 kommer akademiet i tillegg til lagsaktiviteten. 


Gutter 8 (G2013 i 2020-21)

Kontaktperson:
Nicolas Gajardo
Mail: nicolas080611@hotmail.com
Tlf: 46 25 89 30


For sommerhalvåret 2021 (april-oktober) gjelder følgende praktiske informasjon:


Treninger
Treninger er tirsdag og torsdag kl 1445 til ca 1625 slavisk etter skoleruta. Kl 1615 skal det ryddes og være samling i gruppa før man går hjem.
Kostnad for perioden er kr 4500,-.
Det er også mulig å melde seg på én av dagene til kr 2750,-
Forfall til treninger meldes ved å huke av "ikke deltar" i spond.

Keepertrening er fredager kl 15 til 16 med kostnad 1750,-.
Dersom du allerede er påmeldt begge de ordinære treningene er dette tilbudet inkludert.
Det er egen keepergruppe i Spond, der man registrerer seg til hver trening: https://group.spond.com/QCURQ

For nye deltagere fra sommeren gjelder halv betaling.

Mange er økonomisk berørt av dagens situasjon. Nå, som ellers, kan man ta kontakt med kontaktperson eller magne@ullern.no /47265966 for å avtale en ordning her.


Akademilaget

Fra august er vi omsider tilbake i normal kampaktivitet. Det blir således Akademiligarunder hos Ready (august) og Snarøya (oktober). Dette er et samarbeid med 6 andre klubber der vi melder på lag på 3 nivåer og hvert lag spiller 3 kamper a 25 minutter 5v5. I år har vi ikke satt noen kostnad på dette tilbudet. Send beskjed til Nicolas dersom du vil være med på dette!


Påmelding og betaling
For å melde deg på, legger du deg inn i Spondgruppe for Ullernakademiet G2013, som også er kommunikasjonskanalen vi vil benytte. Om det er en trening du ikke kan delta på, melder du deg av det "arrangementet". Dersom du har Spondappen, benytter du kode CJBEI. Eller du følger link: https://group.spond.com/CJBEI. Husk at det er barnet som skal ligge i gruppa. Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi.

Mange er økonomisk berørt av dagens situasjon. Nå, som ellers, kan man ta kontakt med kontaktperson eller magne@ullern.no /47265966 for å avtale en ordning her.

FORRIGE PERIODEGutter 8 (G2013 i 2020-21)

Kontaktperson:
Nicolas Gajardo
Mail: nicolas080611@hotmail.com
Tlf: 46 25 89 30

For vinterhalvåret 2020-21 (november-mars) gjelder følgende praktiske informasjon:


Treninger
Treninger er tirsdag og torsdag kl 1445 til ca 1625 slavisk etter skoleruta. Kl 1615 skal det ryddes og være samling i gruppa før man går hjem.
Kostnad for perioden er kr 4500,-.
Det er også mulig å melde seg på én av dagene til kr 2750,-
Forfall til treninger meldes ved å huke av "ikke deltar" i spond.
Vi tilbyr følging fra skolene. Se nederst for mer informasjon.

Keepertrening er fredager kl 1430 til ca 1610 med kostnad 1750,-.
Dersom du allerede er påmeldt begge de ordinære treningene er dette tilbudet inkludert.
Det er egen keepergruppe i Spond, der man registrerer seg til hver trening: https://group.spond.com/QCURQ

For nye deltagere fra sommeren gjelder halv betaling.

Mange er økonomisk berørt av dagens situasjon. Nå, som ellers, kan man ta kontakt med kontaktperson eller magne@ullern.no /47265966 for å avtale en ordning her.


Akademilaget
Dette vil være et kamptilbud som gir mulighet for deltagelse i Akademiligaen (se lenger ned) og eventuelt andre kampaktiviter vi arrangerer i den aktuelle perioden.
Kostnad er kr 300,-i tillegg til prisen for 2 eller 1 trening. Det vil si at total pris for deltagerne på Akademilaget blir 4800 eller 3050 kroner
Det er ikke mulig å melde seg på Akademilaget uten å delta på trening.

PS: Det er mulig å bli med på Akademilaget nov-mars, selv om man ikke blir med april-oktober. Og motsatt.

Akademiligaen er et samarbeid mellom 7 klubber (Frigg, Snarøya, Ready, Røa, Heming, Holmen og Ullern) om å skape et nivådifferensiert kamptilbud for spillerne i de respektive klubbers akademitilbud.

På G8 arrangerer klubbene på omgang turneringsspill i 5erfotball. Alle klubbene deler inn spillergruppene sine etter ferdighetsnivåer, og melder så lagene sine på standardiserte nivåer, med det målet at alle kamper skal bli jevne for best mulig utvikling for hver spiller.. Hvert lag spiller minst 3 kamper a 25 minutter hver turnering. Kampene legges så kompakt som mulig med utgangspunkt i 35 min mellom hver av lagets kamper.

For perioden gjelder følgende datoer:
29. november hos Heming. Tidsrom innenfor 1100-1500.
7. februar hos Røa. Tidsrom innenfor 1100-1500
21. mars hos Ullern. Tidsrom innenfor 1100-1500


Påmelding og betaling
For å melde deg på, legger du deg inn i Spondgruppe for Ullernakademiet G2013, som også er kommunikasjonskanalen vi vil benytte. Om det er en trening du ikke kan delta på, melder du deg av det "arrangementet". Dersom du har Spondappen, benytter du kode CJBEI. Eller du følger link: https://group.spond.com/CJBEI. Husk at det er barnet som skal ligge i gruppa. Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi.

Mange er økonomisk berørt av dagens situasjon. Nå, som ellers, kan man ta kontakt med kontaktperson eller magne@ullern.no /47265966 for å avtale en ordning her.


Følging fra skolene
På tirsdager og torsdager tilbyr vi 1. og 2.klassingene følging fra Bestum-, Lilleaker-, Bjørnsletta- og Lysejordet Skole ved skoleslutt. Barna pakker tingene sine ved skoleslutt og gjør seg klar ved Aks utkryss. Vi spiser matpakker ved ankomst på Ullernbanen. Tidene nedenfor skal være koordinert med 1. og 2.klassingenes undervisningsslutt. Gi beskjed ved eventuelle feil. 

Bestum:
Tirsdag: Vi ankommer kl 1315 med avmarsj 1330
Torsdag: Vi ankommer kl 1355 med avmarsj 1405

Lilleaker:
Tirsdag og torsdag: Vi ankommer kl 1330 med avmarsj 1345

Bjørnsletta:
Tirsdag og torsdag: Vi ankommer kl 1340 med avmarsj 1355

Lysejordet:
Tirsdag og torsdag: Vi ankommer kl 1315 med avmarsj 1330

Foresatte må selv ha dialog med skolen om barnet skal være med eller ikke. Vi kan ikke ta ansvar for å lete etter barn som ikke er på plass når vi skal gå (selv om vi i stor grad gjør det for det...)Powered by: Bloc