Hva er akademiet?

Ullernakademiet er et ekstra treningstilbud til alle fotballglade gutter og jenter som ønsker å ha mer aktivitet enn de allerede har på lagene sine. På treningene kommer barn fra forskjellige skoler og samles til trening på sitt årskull. Treningene våre ligger i "aks-tiden" i tidsrommet etter skoletid. Det mulig for alle som ønsker å delta.

Vi ønsker å gi hvert enkelt barn gode opplevelser og glede av alle våre økter. For å oppnå dette etterstreber vi at alle skal oppleve trygghet og mestring hver gang de møter opp. Selv om barna samles på tvers av skoler legger vi til rette for at barna skal trene med venner. Samtidig tilpasses grupper og treningsinnhold for at barna skal få en hensiktsmessig blanding av mestring og utfordring. Det er en forutsetning for å utvikle seg som fotballspiller! På lang sikt dannes nye vennskap på tvers av skoler og tidligere venner på akademiet. Dette gir en trygg overgang den dagen årskullets lag samles til ett ved overgangen til JG11 år.

Trenerne på akademiet har en stamme bestående av trenere med lengre utdanning og lang fartstid i klubben. Denne kontinuiteten er sjelden i norske klubber og har gitt oss gode forutsetninger for å utvikle Ullernakademiet i riktig retning. I tillegg er det nyere Ullerntrenere og utvalgte Ullernspillere som arbeider med barna. Hver årskull har en kullansvarlig som står for koordinering av hver trening, og følger opp alle trenerne.

Akademilaget er et tilbud på hvert alderstrinn fra JG8 år som i hovedsak gir mulighet til kamper i regi av akademiet. Vi samarbeider med flere av våre naboklubber om å skape dette kamptilbudet. Gutter 10 år (G2013 i 2022-23)


For vinterhalvåret november-mars gjelder følgende praktiske informasjon: 


Kontaktperson:

Dimitar Totev
Mail: dimitarh.totev@gmail.com
Tlf: +359885399492


Treninger

Treninger er mandag og onsdag kl 1500 til ca 1640 slavisk etter skoleruta. Kl 1630 skal det ryddes og være samling i gruppa før man går hjem.

De som deltar på Akademilaget (se under) og begge de ordinære treningene kan også møte på en ekstra trening fredager til samme tid

Keepertrening for alle som ønsker er fredager kl 15 til ca 1610 ute på Ullernbanen

Forfall til treninger meldes ved å huke av "ikke deltar" på økteventet i spond.


Akademilaget 

Dette er et kamptilbud som gir mulighet for deltagelse i Akademiligaen og eventuelt andre kampaktiviter vi arrangerer i den aktuelle perioden. 

Akademiligaen er et samarbeid mellom 7 klubber (ØHIL, Snarøya, Ready, Røa, Heming, Holmen og Ullern) om å skape et kamptilbud for spillerne i de respektive klubbers akademitilbud.

På G10 arrangerer klubbene på omgang turneringsspill i 7erfotball. Alle klubbene deler inn spillergruppene sine til hver runde med hensyn til mestringsnivåer, og melder så lagene sine på standardiserte nivåer. Det er mål om å skape både jevne kamper og jevnbyrdige med- og motspillere for alle barna som deltar. Hvert lag spiller minst 3 kamper a 25 minutter hver turnering. Kampene legges så kompakt som mulig med utgangspunkt i 35 min mellom hver av lagets normalt sett 3 kamper.

For denne perioden er det Akademiligarunder
- 12. november hos Heming
- 7. januar hos Holmen
- 4. februar hos Røa
- 4. mars hos Heming
- 25. mars hos Ullern
Kamper vil da være innenfor tidsrom 0900-1200

Så kan det altså komme enkelte kampaktiviteter i tillegg til disse.


Påmelding og betaling

For å delta må du være i Spondgruppe for Ullernakademiet G2013, som også er kommunikasjonskanalen vi vil benytte. Dersom du har Spondappen, benytter du kode CJBEI. Eller du følger link: https://group.spond.com/CJBEI. Husk at det er barnet som skal ligge i gruppa. 

Deltagelse på treningene mandag og onsdag har for perioden kostnad kr 5000,-
Det er også mulig å melde seg på én av dagene til kr 3000,-

Dersom man også deltar på Akademilagstilbudet blir totalkostnaden:
- inkludert begge treninger: 5500,- (gir da også mulighet for deltagelse fredager)
- inkludert 1 ukentlig trening: 3750,-

Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi.

Keepertreningen fredager har kostnad 2000,-.
Dersom du allerede er påmeldt begge de ordinære treningene er dette tilbudet inkludert.
Det er egen keepergruppe i Spond, der man registrerer seg til hver trening: https://group.spond.com/QCURQ

Mange er økonomisk berørt av dagens situasjon. Nå, som ellers, kan man ta kontakt med kontaktperson eller magne@ullern.no /47265966 for å avtale en ordning her. 

Etter avtale per e-post er man velkommen til å prøve ut treningen før man melder på.
Det er alltid mulig å bli med underveis i perioden.