Hva er akademiet?

Ullernakademiet er et ekstra treningstilbud til alle fotballglade gutter og jenter som ønsker å ha mer aktivitet enn de allerede har på lagene sine. På treningene kommer barn fra forskjellige skoler og samles til trening på sitt årskull. Treningene våre ligger i "aks-tiden" i tidsrommet etter skoletid. Det mulig for alle som ønsker å delta.

Vi ønsker å gi hvert enkelt barn gode opplevelser og glede av alle våre økter. For å oppnå dette etterstreber vi at alle skal oppleve trygghet og mestring hver gang de møter opp. Selv om barna samles på tvers av skoler legger vi til rette for at barna skal trene med venner. Samtidig tilpasses grupper og treningsinnhold for at barna skal få en hensiktsmessig blanding av mestring og utfordring. Det er en forutsetning for å utvikle seg som fotballspiller! På lang sikt dannes nye vennskap på tvers av skoler og tidligere venner på akademiet. Dette gir en trygg overgang den dagen årskullets lag samles til ett ved overgangen til JG11 år.

Trenerne på akademiet har en stamme bestående av trenere med lengre utdanning og lang fartstid i klubben. Denne kontinuiteten er sjelden i norske klubber og har gitt oss gode forutsetninger for å utvikle Ullernakademiet i riktig retning. I tillegg er det nyere Ullerntrenere og utvalgte Ullernspillere som arbeider med barna. Hver årskull har en kullansvarlig som står for koordinering av hver trening, og følger opp alle trenerne.

Akademilaget er et tilbud på hvert alderstrinn fra JG8 år som i hovedsak gir mulighet til kamper i regi av akademiet. Vi samarbeider med flere av våre naboklubber om å skape dette kamptilbudet. Gutter 10 år (G2012 i 2021-22)


Kontaktperson:
Runar Storli Mathiassen
Mail: runarmathiassen@hotmail.com
Tlf: 938 38 601


For sommerhalvåret 2022 (april-oktober) gjelder følgende praktiske informasjon:

Treninger
Treninger er mandag og onsdag kl 1500 til 1630 slavisk etter skoleruta. Kl 1630 skal det ryddes og være samling i gruppa før man går hjem.
Kostnad for perioden er kr 5000,-.
Dersom deltagelse i annen aktivitet forhindrer å være med begge økter, ta kontakt for individuell avtale..
Forfall til treninger meldes ved å huke av "ikke deltar" i spond.

Keepertrening er fredager kl 1500 til 1600 med kostnad 2000,-.
Dersom du allerede er påmeldt begge de ordinære treningene, er dette tilbudet inkludert.
Det er egen keepergruppe i Spond, der man registrerer seg til hver trening: https://group.spond.com/QCURQ

Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi.

Mange er økonomisk berørt av dagens situasjon. Nå, som ellers, kan man ta kontakt med kontaktperson eller magne@ullern.no /47265966 for å avtale en ordning her.

Akademilaget 

Dette er et kamptilbud som gir mulighet for deltagelse i Akademiligaen (se info lenger ned) og eventuelt andre kampaktiviter vi arrangerer i den aktuelle perioden. Det gir i tillegg mulighet for trening også på fredager til samme klokkeslett som mandag og onsdag. Deltagere som ønsker å være med på 
keepertreningen kl 15-16 blir med Akademilagsgruppa så snart kexperøkta er avsluttet.

Kostnad for Akademilaget inkludert treninger: 5500,-

Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi.


Akademiligaen er et samarbeid mellom 7 klubber (Frigg, Snarøya, Ready, Røa, Heming, Holmen og Ullern) om å skape et nivådifferensiert kamptilbud for spillerne i de respektive klubbers akademitilbud.

På G10 arrangerer klubbene på omgang turneringsspill i 7erfotball med offside. Alle klubbene deler inn spillergruppene sine etter ferdighetsnivåer, og melder så lagene sine på standardiserte nivåer, med det målet at alle kamper skal bli jevne for best mulig utvikling for hver spiller. Hvert lag spiller minst 3 kamper a 25 minutter hver turnering. Kampene legges så kompakt som mulig med utgangspunkt i 35 min mellom hver av lagets kamper.

For perioden gjelder følgende datoer innenfor tidsrom 0900-1200.
3. april hos Ullern (inkludert i vinteren - opprinnelig i mars)
27. august hos Ready
15. oktober hos Snarøya

NB: Vi kommer også til å spille flere enkeltstående kamper mot ulike klubber.


Påmelding
For å melde deg på, legger du deg inn i Spondgruppe for Ullernakademiet G2012, som også er kommunikasjonskanalen vi vil benytte. Dersom du har Spondappen, benytter du kode SZAST. Eller du følger link: https://group.spond.com/SZAST. Husk at det er barnet som skal ligge i gruppa. Akademliagsspillere legges også i undergruppe Akademilaget. Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi.

Faebookgruppe
Vi har også en facebookgruppe til akademigjengen her

FORRIGE PERIODE
Gutter 10 år (G2012 i 2021-22)


Kontaktperson:
Runar Storli Mathiassen / Dennis Berg Smalsundmo
Mail: runarmathiassen@hotmail.com / densmal@icloud.com
Tlf: 938 38 601 / 976 19 810


For vinterhalvåret 2021-22 (nov-mars) gjelder følgende praktiske informasjon:

Treninger
Treninger er mandag og onsdag kl 1500 til 1630 slavisk etter skoleruta. Kl 1630 skal det ryddes og være samling i gruppa før man går hjem.
Kostnad for perioden er kr 5000,-.
Dersom deltagelse i annen aktivitet forhindrer å være med begge økter, ta kontakt for individuell avtale..
Forfall til treninger meldes ved å huke av "ikke deltar" i spond.

Keepertrening er fredager kl 1500 til 1600 med kostnad 2000,-.
Dersom du allerede er påmeldt begge de ordinære treningene, er dette tilbudet inkludert.
Det er egen keepergruppe i Spond, der man registrerer seg til hver trening: https://group.spond.com/QCURQ

Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi.

Mange er økonomisk berørt av dagens situasjon. Nå, som ellers, kan man ta kontakt med kontaktperson eller magne@ullern.no /47265966 for å avtale en ordning her.

Akademilaget 

Dette er et kamptilbud som gir mulighet for deltagelse i Akademiligaen (se info lenger ned) og eventuelt andre kampaktiviter vi arrangerer i den aktuelle perioden. Det gir i tillegg mulighet for trening også på fredager til samme klokkeslett som mandag og onsdag. Deltagere som ønsker å være med på 
keepertreningen kl 15-16 blir med Akademilagsgruppa så snart kexperøkta er avsluttet.
For vinteren vil øvrige kampaktiviteter innebære deltagelse i Futsalserie. Info i spondgruppe.

Kostnad for Akademilaget inkludert treninger, men ikke Futsal: 5500,-
Kostnad for Akademilaget inkludert treninger og Futsal: 5700,- (påmeldingsavgift på totalt 7500 delt på 36 spillere)

Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi.


Akademiligaen er et samarbeid mellom 7 klubber (Frigg, Snarøya, Ready, Røa, Heming, Holmen og Ullern) om å skape et nivådifferensiert kamptilbud for spillerne i de respektive klubbers akademitilbud.

På G10 arrangerer klubbene på omgang turneringsspill i 7erfotball med offside. Alle klubbene deler inn spillergruppene sine etter ferdighetsnivåer, og melder så lagene sine på standardiserte nivåer, med det målet at alle kamper skal bli jevne for best mulig utvikling for hver spiller. Hvert lag spiller minst 3 kamper a 25 minutter hver turnering. Kampene legges så kompakt som mulig med utgangspunkt i 35 min mellom hver av lagets kamper.

For perioden gjelder følgende datoer innenfor tidsrom 0900-1200 (vi kommer til å ha vårt presentivt sterkeste lag mot G2011 i tidsrom ca 12-15).
13. nov hos Frigg
27. nov hos Heming
8. jan hos Holmen
5. feb hos Røa
5. mars hos Heming
19. mars hos Ullern


Påmelding
For å melde deg på, legger du deg inn i Spondgruppe for Ullernakademiet G2012, som også er kommunikasjonskanalen vi vil benytte. Dersom du har Spondappen, benytter du kode SZAST. Eller du følger link: https://group.spond.com/SZAST. Husk at det er barnet som skal ligge i gruppa. Akademliagsspillere legges også i undergruppe Akademilaget. Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi.

Faebookgruppe
Vi har også en facebookgruppe til akademigjengen her