Hva er akademiet?

Ullernakademiet er et fotballtilbud for gutter og jenter i alderen 5-11 år til barn som ønsker å utvikle fotballferdighetene sine. Alle trenings- og kampaktivitet ledes av ansatte trenere i klubben. 

Ved 5-6-årstrinnet behøver ikke akademitreningen å være et supplement, mens på 7-11 kommer akademiet i tillegg til lagsaktiviteten. 


Jenter 7 år i 2019-20

Kontaktperson:
Daniel Garcia
Mail:danielgarcia986@gmail.com
Tlf: 46 46 42 55

For vinterhalvåret 2019/2020 gjelder følgende praktiske informasjon:
Disse treningene er et suplement til årskullets hovedtrening på tirsdager (se nærmere informasjon undr "lag" i menyen her). De finner sted torsdager kl 14.45 - 16.25 på Ullernbanen, slavisk etter skoleruta. Vi har enn så lenge ikke et fast tilholdssted, men øktene foregår på CC Vest Arena. enden. Kl 16.15 avsluttes økten og skal det ryddes og være samling i gruppa før man går kl 16.25.

Kostnad for perioden er 2000,- (kan komme korrigering her), og det opprettes etter alle solemerker en påmelding i Spond i løpet av nær fremtid, hvor man også kan betale. 
Etter avtale per e-post er man velkommen til å prøve ut treningen før man melder på.
Det er mulig å bli med underveis i perioden. 

Vi har egen jentegruppe og trener med J2012. 

Følging fra skolene
På tirsdager og torsdager tilbyr vi 1. og 2.klassingene følging fra Bestum-, Lilleaker-, Bjørnsletta- og Lysejordet Skole ved skoleslutt. Barna går ved skoleslutt rett til oss på møtested, og vi spiser matpakker ved ankomst på Ullernbanen. Tidene nedenfor skal være koordinert med 1. og 2.klassingenes undervisningsslutt. Gi beskjed ved eventuelle feil. 

Bestum:
Samlingssted: Ved porten til skolegården.
Tirsdag: Vi ankommer kl 1315 med avmarsj 1330
Torsdag: Vi ankommer kl 1355 med avmarsj 1405

Lilleaker:
Samlingssted: Ved porten til skolegården
Tirsdag og torsdag: Vi ankommer kl 1330 med avmarsj 1345

Bjørnsletta:
Samlingssted: Utenfor inngangen ved utkryss
Tirsdag og torsdag: Vi ankommer kl 1330 med avmarsj 1345

Lysejordet:
Samlingssted: Ved lekeplassen helt nederst på skolen
Tirsdag og torsdag: Vi ankommer kl 1315 med avmarsj 1330

Foresatte må selv ha dialog med skolen om barnet skal være med eller ikke. Vi kan ikke ta ansvar for å lete etter barn som ikke er ved samlingsstedet, selv om vi ikke har fått beskjed om at de ikke kan være med den dagen.


Påmelding

Formell påmelding med betaling kommer etterhvert, men i mellomtiden vil det fortsette å komme innkallinger til hver enkelt økt i Spond. Husk å laste ned appen til mobilen, som gjør det enklere å holde seg oppdatert i tillegg til å raskt kunne svare ja eller nei på deltakelse uten å måtte gå via mail. 


Powered by: Bloc