Hva er akademiet?

Ullernakademiet er et fotballtilbud for gutter og jenter i alderen 5-11 år til barn som ønsker å utvikle fotballferdighetene sine. Alle trenings- og kampaktiviteter ledes av ansatte trenere i klubben. 

Ved 5-6-årstrinnet behøver ikke akademitreningen å være et supplement, mens på 7-10 år kommer akademiet i tillegg til lagsaktiviteten. 


Gutter 7 (G2014 i 2020-21)

Kontaktperson:
Muslim Akil Razzaq
Mail: muslim.akil.razzaq@gmail.com
Tlf: 41 64 97 55

For sommerhalvåret 2021 (april-oktober) gjelder følgende praktiske informasjon:


Treninger
Treninger er tirsdag og torsdag kl 1445 til ca 1625 slavisk etter skoleruta. Kl 1615 skal det ryddes og være samling i gruppa før man går hjem. Trenere tar seg av barna til alle er hentet.
Kostnad for perioden er kr 4500,-.
Det er også mulig å melde seg på én av dagene til kr 2750,-
Forfall til treninger meldes ved å huke av "ikke deltar" i spond.
Vi tilbyr følging fra skolene. Se nederst for mer informasjon.

Keepertrening er fredager kl 1430 til ca 1610 med kostnad 1750,-.
Dersom du allerede er påmeldt begge de ordinære treningene er dette tilbudet inkludert.
Det er egen keepergruppe i Spond, der man registrerer seg til hver trening: https://group.spond.com/QCURQ


Påmelding og betaling
For å delta må du være i Spondgruppe for Ullernakademiet G2014, som også er kommunikasjonskanalen vi vil benytte. Dersom du har Spondappen benytter du kode LRFNF. Eller du følger link: https://group.spond.com/LRFNF. Husk at det er barnet som skal ligge i gruppa. Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi vinter.

I tillegg har vi en facebookgruppe for alle gutter og jenter født 2014 https://www.facebook.com/groups/164003357608848/

Mange er økonomisk berørt av dagens situasjon. Nå, som ellers, kan man ta kontakt med kontaktperson eller magne@ullern.no /47265966 for å avtale en ordning her.


Følging fra skolene
På tirsdager og torsdager tilbyr vi 1. og 2.klassingene følging fra Bestum-, Lilleaker-, Bjørnsletta- og Lysejordet Skole ved skoleslutt. Barna pakker tingene sine ved skoleslutt og gjør seg klar ved Aks utkryss. Vi spiser matpakker ved ankomst på Ullernbanen.

Foresatte må selv ha dialog med skolen om barnet skal være med eller ikke. Vi kan ikke ta ansvar for å lete etter barn som ikke er på plass når vi skal gå (selv om vi i stor grad gjør det for det...)


FORRIGE PERIODE
Gutter 7 (G2014 i 2020-21)

Kontaktperson:
Muslim Akil Razzaq
Mail: muslim.akil.razzaq@gmail.com
Tlf: 41 64 97 55

For vinterhalvåret 2020-21 (november-mars) gjelder følgende praktiske informasjon:


Treninger
Treninger er tirsdag 1430-1600 inne i hallen og torsdag kl 1445 til 1615 ute på Ullernbanen, slavisk etter skoleruta. Ved det avsluttende klokkeslettet skal det ryddes og være samling i gruppa før man går hjem.
Forfall til treninger meldes ved å huke av "ikke deltar" i spond.

Kostnad for perioden er kr 4500,-.
Det er også mulig å melde seg på én av dagene til kr 2750,-

Vi tilbyr følging fra skolene. Se nederst for mer informasjon.

Keepertrening er fredager kl 1430 til ca 1610 med kostnad 1750,-.
Dersom du allerede er påmeldt begge de ordinære treningene er dette tilbudet inkludert.
Det er egen keepergruppe i Spond, der man registrerer seg til hver trening: https://group.spond.com/QCURQ


Påmelding og betaling
For å delta må du være i Spondgruppe for Ullernakademiet G2014, som også er kommunikasjonskanalen vi vil benytte. Dersom du har Spondappen benytter du kode LRFNF. Eller du følger link: https://group.spond.com/LRFNF. Husk at det er barnet som skal ligge i gruppa. Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi vinter.

I tillegg har vi en facebookgruppe for alle gutter og jenter født 2014 https://www.facebook.com/groups/164003357608848/

Mange er økonomisk berørt av dagens situasjon. Nå, som ellers, kan man ta kontakt med kontaktperson eller magne@ullern.no /47265966 for å avtale en ordning her.


Følging fra skolene
På tirsdager og torsdager tilbyr vi 1. og 2.klassingene følging fra Bestum-, Lilleaker-, Bjørnsletta- og Lysejordet Skole ved skoleslutt. Barna pakker tingene sine ved skoleslutt og gjør seg klar ved Aks utkryss. Vi spiser matpakker ved ankomst på Ullernbanen. Tidene nedenfor skal være koordinert med 1. og 2.klassingenes undervisningsslutt. Gi beskjed ved eventuelle feil. 

Bestum:
Tirsdag: Vi ankommer kl 1315 med avmarsj 1330
Torsdag: Vi ankommer kl 1355 med avmarsj 1405

Lilleaker:
Tirsdag og torsdag: Vi ankommer kl 1330 med avmarsj 1345

Bjørnsletta:
Tirsdag og torsdag: Vi ankommer kl 1340 med avmarsj 1355

Lysejordet:
Tirsdag og torsdag: Vi ankommer kl 1315 med avmarsj 1330

Foresatte må selv ha dialog med skolen om barnet skal være med eller ikke. Vi kan ikke ta ansvar for å lete etter barn som ikke er på plass når vi skal gå (selv om vi i stor grad gjør det for det...)
Powered by: Bloc