Hva er akademiet?

Ullernakademiet er et ekstra treningstilbud til alle fotballglade gutter og jenter som ønsker å ha mer aktivitet enn de allerede har på lagene sine. På treningene kommer barn fra forskjellige skoler og samles til trening på sitt årskull. Treningene våre ligger i "aks-tiden" i tidsrommet etter skoletid. Det mulig for alle som ønsker å delta.

Vi ønsker å gi hvert enkelt barn gode opplevelser og glede av alle våre økter. For å oppnå dette etterstreber vi at alle skal oppleve trygghet og mestring hver gang de møter opp. Selv om barna samles på tvers av skoler legger vi til rette for at barna skal trene med venner. Samtidig tilpasses grupper og treningsinnhold for at barna skal få en hensiktsmessig blanding av mestring og utfordring. Det er en forutsetning for å utvikle seg som fotballspiller! På lang sikt dannes nye vennskap på tvers av skoler og tidligere venner på akademiet. Dette gir en trygg overgang den dagen årskullets lag samles til ett ved overgangen til JG11 år.

Trenerne på akademiet har en stamme bestående av trenere med lengre utdanning og lang fartstid i klubben. Denne kontinuiteten er sjelden i norske klubber og har gitt oss gode forutsetninger for å utvikle Ullernakademiet i riktig retning. I tillegg er det nyere Ullerntrenere og utvalgte Ullernspillere som arbeider med barna. Hver årskull har en kullansvarlig som står for koordinering av hver trening, og følger opp alle trenerne.

Akademilaget er et tilbud på hvert alderstrinn fra JG8 år som i hovedsak gir mulighet til kamper i regi av akademiet. Vi samarbeider med flere av våre naboklubber om å skape dette kamptilbudet. 


Gutter 8 (G2014 i 2021-22)

Kontaktperson:
Muslim Akil Razzaq
Mail: muslim.akil.razzaq@gmail.com
Tlf: 41 64 97 55

For sommerhalvåret 2021-22 (apr-okt) gjelder følgende praktiske informasjon:


Treninger

Treninger er tirsdag og torsdag kl 1445 til ca 1625 slavisk etter skoleruta. Kl 1615 skal det ryddes og være samling i gruppa før man går hjem. Trenere tar seg av barna til alle er hentet.
Kostnad for perioden er kr 5000,-.
Det er også mulig å melde seg på én av dagene til kr 3000,-
Forfall til treninger meldes ved å huke av "ikke deltar" i spond.
Vi tilbyr følging fra skolene. Se nederst for mer informasjon.

Keepertrening er fredager kl 15-16 med kostnad 2000,-.
Dersom du allerede er påmeldt begge de ordinære treningene er dette tilbudet inkludert.
Det er egen keepergruppe i Spond, der man registrerer seg til hver trening: https://group.spond.com/QCURQ

Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi.

Mange er økonomisk berørt av dagens situasjon. Nå, som ellers, kan man ta kontakt med kontaktperson eller magne@ullern.no /47265966 for å avtale en ordning her.

NB: Frem til sommeren gjelder fortsatt ordningen der barn som går på Bjørnsletta Skole melder seg på våre treninger via Aks. Dernest går barna ut av den ordningen og melder på og betaler til oss på vanlig måte. Når den tid kommer, blir det da betaling for halv periode.


Akademilaget 

Dette er et kamptilbud som gir mulighet for deltagelse i Akademiligaen (se info lenger ned) og eventuelt andre kampaktiviter vi arrangerer i den aktuelle perioden. 

Kostnad for Akademilaget inkludert begge treninger: 5300
Kostnad for Akademilaget inkludert 1 ukentlig trening: 3500
Kostnad for barn på Bjørnsletta inkludert begge treninger: 150 kr for vår pluss 2650 kr = 2800 kr
Kostnad for barn på Bjørnsletta inkludert 1 ukentlig trening: 500 kr for vår pluss 1750 kr = 2250 kr

Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi.

Akademiligaen er et samarbeid mellom 7 klubber (Frigg, Snarøya, Ready, Røa, Heming, Holmen og Ullern) om å skape et nivådifferensiert kamptilbud for spillerne i de respektive klubbers akademitilbud.

På G8 arrangerer klubbene på omgang turneringsspill i 5erfotball. Alle klubbene deler inn spillergruppene sine etter ferdighetsnivåer til hver runde, og melder så lagene sine på standardiserte nivåer, med det målet at alle kamper skal bli jevne for best mulig utvikling for hver spiller. Hvert lag spiller minst 3 kamper a 25 minutter hver turnering. Kampene legges så kompakt som mulig med utgangspunkt i 35 min mellom hver av lagets kamper.

For perioden gjelder følgende datoer innenfor tidsrom 0900-1200.
(3. april hos Ullern tidsrom 12-16. Inkludert i vinteren - opprinnelig i mars)
28. august hos Ready
16. oktober hos Snarøya

NB: Vi kommer også til å spille flere enkeltstående kamper i helgene mot ulike klubber. Da spiller vi f eks 2-5 samtidige kamper mot samme klubb 2x25 min.


Påmelding og betaling

For å delta må du være i Spondgruppe for Ullernakademiet G2014, som også er kommunikasjonskanalen vi vil benytte. Dersom du har Spondappen benytter du kode LRFNF. Eller du følger link: https://group.spond.com/LRFNF. Husk at det er barnet som skal ligge i gruppa. Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi vinter.

I tillegg har vi en facebookgruppe for alle gutter og jenter født 2014 https://www.facebook.com/groups/164003357608848/

Mange er økonomisk berørt av dagens situasjon. Nå, som ellers, kan man ta kontakt med kontaktperson eller magne@ullern.no /47265966 for å avtale en ordning her.


Følging fra skolene

På tirsdager og torsdager tilbyr vi 1. og 2.klassingene følging fra Bestum-, Lilleaker- og Lysejordet Skole ved skoleslutt. Barna pakker tingene sine ved skoleslutt og gjør seg klar ved Aks utkryss. Vi spiser matpakker ved ankomst på Ullernbanen.

Foresatte må selv ha dialog med skolen om barnet skal være med eller ikke. Vi kan ikke ta ansvar for å lete etter barn som ikke er på plass når vi skal gå (selv om vi i stor grad gjør det for det...)

Fra Bjørnsletta følger Aks barna til (og om ønskelig fra) banen


FORRIGE PERIODE
Gutter 8 (G2014 i 2021-22)

Kontaktperson:
Muslim Akil Razzaq
Mail: muslim.akil.razzaq@gmail.com
Tlf: 41 64 97 55

For vinterhalvåret 2021-22 (apr-okt) gjelder følgende praktiske informasjon:


Treninger

Treninger er tirsdag og torsdag kl 1445 til ca 1625 slavisk etter skoleruta. Kl 1615 skal det ryddes og være samling i gruppa før man går hjem. Trenere tar seg av barna til alle er hentet.
Kostnad for perioden er kr 4500,-.
Det er også mulig å melde seg på én av dagene til kr 2750,-
Forfall til treninger meldes ved å huke av "ikke deltar" i spond.
Vi tilbyr følging fra skolene. Se nederst for mer informasjon.

Keepertrening er fredager kl 15-16 med kostnad 1750,-.
Dersom du allerede er påmeldt begge de ordinære treningene er dette tilbudet inkludert.
Det er egen keepergruppe i Spond, der man registrerer seg til hver trening: https://group.spond.com/QCURQ

Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi.

Mange er økonomisk berørt av dagens situasjon. Nå, som ellers, kan man ta kontakt med kontaktperson eller magne@ullern.no /47265966 for å avtale en ordning her.

NB: Barn som går på Bjørnsletta Skole melder seg på våre treninger via Aks, men vi ber dere fortsatt legge dere inn i spondgruppa her.


Akademilaget 

Dette er et kamptilbud som gir mulighet for deltagelse i Akademiligaen (se info lenger ned) og eventuelt andre kampaktiviter vi arrangerer i den aktuelle perioden.

Kostnad for Akademilaget inkludert begge treninger: 4800
Kostnad for Akademilaget inkludert 1 ukentlig trening: 3100
Kostnad for barn på Bjørnsletta inkludert begge treninger: 300
Kostnad for barn på Bjørnsletta inkludert 1 ukentlig trening: 350

Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi.

Akademiligaen er et samarbeid mellom 7 klubber (Frigg, Snarøya, Ready, Røa, Heming, Holmen og Ullern) om å skape et nivådifferensiert kamptilbud for spillerne i de respektive klubbers akademitilbud.

På G8 arrangerer klubbene på omgang turneringsspill i 5erfotball. Alle klubbene deler inn spillergruppene sine etter ferdighetsnivåer til hver runde, og melder så lagene sine på standardiserte nivåer, med det målet at alle kamper skal bli jevne for best mulig utvikling for hver spiller. Hvert lag spiller minst 3 kamper a 25 minutter hver turnering. Kampene legges så kompakt som mulig med utgangspunkt i 35 min mellom hver av lagets kamper.


Påmelding og betaling

For å delta må du være i Spondgruppe for Ullernakademiet G2014, som også er kommunikasjonskanalen vi vil benytte. Dersom du har Spondappen benytter du kode LRFNF. Eller du følger link: https://group.spond.com/LRFNF. Husk at det er barnet som skal ligge i gruppa. Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi vinter.

I tillegg har vi en facebookgruppe for alle gutter og jenter født 2014 https://www.facebook.com/groups/164003357608848/

Mange er økonomisk berørt av dagens situasjon. Nå, som ellers, kan man ta kontakt med kontaktperson eller magne@ullern.no /47265966 for å avtale en ordning her.


Følging fra skolene

På tirsdager og torsdager tilbyr vi 1. og 2.klassingene følging fra Bestum-, Lilleaker- og Lysejordet Skole ved skoleslutt. Barna pakker tingene sine ved skoleslutt og gjør seg klar ved Aks utkryss. Vi spiser matpakker ved ankomst på Ullernbanen.

Foresatte må selv ha dialog med skolen om barnet skal være med eller ikke. Vi kan ikke ta ansvar for å lete etter barn som ikke er på plass når vi skal gå (selv om vi i stor grad gjør det for det...)

Fra Bjørnsletta følger Aks barna til (og om ønskelig fra) banen