Hva er akademiet?

Ullernakademiet er et fotballtilbud for gutter og jenter i alderen 5-11 år til barn som ønsker å utvikle fotballferdighetene sine. Alle trenings- og kampaktivitet ledes av ansatte trenere i klubben.

Ved 5-6-årstrinnet behøver ikke akademitreningen å være et supplement, mens på 7-11 kommer akademiet i tillegg til lagsaktiviteten. 

På akademitreningene står ferdighetsutvikling i sentrum. Det forventes at spillerne som deltar, har dette fokuset, og det legges til rette for å gi hver enkelt deltager best mulig utvikling. Spillerne deles hver trening i grupper for å gi alle riktig blanding av mestring og utfordringer. Treningsgruppene deles ikke etter kamerater, skoler, klasser, lag eller lignende.

Jenter 9 år i 2021

Kontaktperson:
Daniel Garcia
Mail:danielgarcia986@gmail.com
Tlf: 46 46 42 55

For vinterhalvåret, frem til april, gjelder følgende:
Treninger er onsdager kl 14.45 - 16.15 på Ullernbanen, alternativt inne i hallen. Dette får man både info om, og innkalling til, i Spond. Treningen følger skoleruta. Kl 16.15 skal det ryddes og være samling i gruppa før man går. 
Kostnad for perioden er kr 2000,- for én dag i uka. For de som ønsker å spille med guttene, er dette også mulig. Barn som blir med etter sommeren betaler kun for halv periode.

Det er også anledning til å delta på akademiet med eldre aldersgrupper om man ønsker det, primært med J2011 på tirsdager. 


Følging fra skolene (Obs, gjelder kun fra august og frem til utgangen av oktober). 
På torsdager tilbyr vi 1. og 2.klassingene følging fra Bestum-, Lilleaker-, Bjørnsletta- og Lysejordet Skole ved skoleslutt. Barna går ved skoleslutt rett til oss på møtested, og vi spiser matpakker ved ankomst på Ullernbanen. Tidene nedenfor skal være koordinert med 1. og 2.klassingenes undervisningsslutt. Gi beskjed ved eventuelle feil. 

Bestum:
Samlingssted: Ved porten til skolegården.
Torsdag: Vi ankommer kl 1355 med avmarsj 1405

Lilleaker:
Samlingssted: Ved porten til skolegården
Torsdag: Vi ankommer kl 1330 med avmarsj 1345

Bjørnsletta:
Samlingssted: Utenfor inngangen ved utkryss
Torsdag: Vi ankommer kl 1330 med avmarsj 1345

Lysejordet:
Samlingssted: Ved lekeplassen helt nederst på skolen
Torsdag: Vi ankommer kl 1315 med avmarsj 1330

Foresatte må selv ha dialog med skolen om barnet skal være med eller ikke. Vi kan ikke ta ansvar for å lete etter barn som ikke er ved samlingsstedet, selv om vi ikke har fått beskjed om at de ikke kan være med den dagen.

Påmelding

Vi benytter Spond som medlemssystem og kommunikasjonskanal, hvor man får innkalling til trening, kamper og cuper. 

Sørg for å laste ned Spond til mobilen, så vil du få disse varslene og enklere kunne svare uten å måtte gå via e-post. 

Faebookgruppe
Vi har en facebookgruppe for akademigjengen her: https://www.facebook.com/groups/711624192356468/about/


Powered by: Bloc