Hva er akademiet?

Ullernakademiet er et fotballtilbud for gutter og jenter i alderen 5-11 år til barn som ønsker å utvikle fotballferdighetene sine. Alle trenings- og kampaktivitet ledes av ansatte trenere i klubben.

Ved 5-6-årstrinnet behøver ikke akademitreningen å være et supplement, mens på 7-11 kommer akademiet i tillegg til lagsaktiviteten. 

På akademitreningene står ferdighetsutvikling i sentrum. Det forventes at spillerne som deltar, har dette fokuset, og det legges til rette for å gi hver enkelt deltager best mulig utvikling. Spillerne deles hver trening i grupper for å gi alle riktig blanding av mestring og utfordringer. Treningsgruppene deles ikke etter kamerater, skoler, klasser, lag eller lignende.

Jenter 7 år i 2019

Kontaktperson:
Daniel Garcia
Mail:danielgarcia986@gmail.com
Tlf: 46 46 42 55

For sommerhalvåret april-oktober 2019 gjelder følgende:
Treninger er torsdager kl 14.45 - 16.15 på Ullernbanen. Treningen følger skoleruta. Kl 16.15 skal det ryddes og være samling i gruppa før man går. På Ullernbanen gjennomfører vi trening på den nederste delen av gamle kunstgress - mot Lysehagan/Coop.
Kostnad for perioden er kr 2000,- for én dag i uka. For de som ønsker å spille med guttene, er dette også mulig. I tillegg kommer et administrasjonsgebyr for medlemssystemet som benyttes. Barn som blir med etter sommeren betaler kun for halv periode.

Beskrivelse:
Det første møtet med organisert fotball kan for noen være litt skremmende. Gjennom dette tilbudet vil vi sikre at alle blir sett og ivaretatt, så det blir en positiv erfaring for alle. Vi ønsker å gi barn og foreldre inspirasjon og motivasjon til egenaktivitet og lek- og spill med ballen. Å bli glad i å spille fotball i barnehagealder, tror vi øker sjansen for å være glad i fotball også gjennom barne- og ungdomstiden. Treningene ledes av sportslig leder i Ullern Fotball og/eller klubbansatte trenere. Foreldre bes være til stede under treningen, men ikke involvere seg i instruksjon og veiledning av barna. Dersom barnet ditt faller helt ut av treningen, oppfordrer vi deg til å gripe inn og forsøke å få barnet i gang. Det samme gjelder dersom ditt barn ikke kommer på plass, hører etter, osv... I de tilfellene er det svært nyttig med bistand fra foreldrene, slik at ikke 1-2 barn krever all oppmerksomheten til treneren. 

For foreldre som også skal være med som trenere for barna gjennom barnefotballen, gir treningene nyttig input i både praktisk gjennomføring og metodikk. Det er høyst velkomment med spørsmål knyttet til det som observeres.


Følging fra skolene
På torsdager tilbyr vi 1. og 2.klassingene følging fra Bestum-, Lilleaker-, Bjørnsletta- og Lysejordet Skole ved skoleslutt. Barna går ved skoleslutt rett til oss på møtested, og vi spiser matpakker ved ankomst på Ullernbanen. Tidene nedenfor skal være koordinert med 1. og 2.klassingenes undervisningsslutt. Gi beskjed ved eventuelle feil. 

Bestum:
Samlingssted: Ved porten til skolegården.
Torsdag: Vi ankommer kl 1355 med avmarsj 1405

Lilleaker:
Samlingssted: Ved porten til skolegården
Torsdag: Vi ankommer kl 1330 med avmarsj 1345

Bjørnsletta:
Samlingssted: Utenfor inngangen ved utkryss
Torsdag: Vi ankommer kl 1330 med avmarsj 1345

Lysejordet:
Samlingssted: Ved lekeplassen helt nederst på skolen
Torsdag: Vi ankommer kl 1315 med avmarsj 1330

Foresatte må selv ha dialog med skolen om barnet skal være med eller ikke. Vi kan ikke ta ansvar for å lete etter barn som ikke er ved samlingsstedet, selv om vi ikke har fått beskjed om at de ikke kan være med den dagen.

Påmelding
Ullern Fotball vil fremover benytte True Groups til medlemsoversikt, påmeldinger og kommunikasjon på samtlige alderstrinn. Gruppa for dette alderstrinnet på akademiet, finner du her: https://www.truegroups.com/Group/GroupDetails?GroupId=497273&selectedTabId=0

Trykk på "Bli medlem" og legg inn barnet. Dersom du ikke har en profil må du først opprette dette, legge barn til i din familie, og klikke på denne linken og "Bli medlem" på nytt. Du kan også laste ned True Groups' app på mobilen, og gjøre dette der.

Faebookgruppe
Vi har en facebookgruppe for akademigjengen her: https://www.facebook.com/groups/711624192356468/about/

Powered by: Bloc